Jo Martin Stigen

Bilde av Jo Martin Stigen
English version of this page
Telefon +47 22850244
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: internasjonal strafferett, Strafferett og straffeprosess, Folkerett

Publikasjoner

 • Stigen, Jo Martin (2011). Lokalisering av straffbare handlinger :. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  11(2), s 141- 190
 • Stigen, Jo Martin (2010). Forsettets nedre grense – dolus eventualis eller hva?. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  4-5, s 573- 676
 • Stigen, Jo Martin (2010). Hvilken immunitet for internasjonale kjerneforbrytelser?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  33(1 = 128), s 57- 94
 • Stigen, Jo Martin (2010). What's in the ICC for states, In Christoffer Conrad Eriksen & Marius Emberland (ed.),  The new international law : an anthology.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-18198-4.  Kapitel.  s 183 - 199
 • Stigen, Jo Martin (2010). Which immunity for human rights atrocities?, In Chile Eboe-Osuji (ed.),  Protecting Humanity: Essays in International Law and Policy in Honour of Navanethem Pillay.  Brill Nijhoff.  ISBN 978-90-04-18378-0.  kapitel.  s 749 - 788
 • Fauchald, Ole Kristian & Stigen, Jo Martin (2009). Corporate Responsibility before International Institutions. The George Washington International Law Review.  ISSN 1534-9977.  40(4), s 1025- 1100
 • Stigen, Jo Martin (2009). Universaljurisdiksjon - en kritisk analyse. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  22(1), s 1- 46
 • Stigen, Jo Martin & Fauchald, Ole Kristian (2009). Environmental Security and the UN Security Council, In Cecilia Marcela Bailliet (ed.),  Security: A Multidisciplinary Normative Approach.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004172968.  Kapittel 13.  s 313 - 342

Se alle arbeider i Cristin

 • Baumann, Elizabeth & Stigen, Jo Martin (2018). Internasjonal strafferett. En innføring. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-47362-1.  368 s.
 • Stigen, Jo Martin (2008). The Relationship Between the International Criminal Court and National Jurisdictions: the Principle of Complementarity. Brill Nijhoff.  ISBN 9004169091.  533 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2017). International election observation: Promoting human rightsbased governance. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  35(4), s 307- 310 . doi: 10.1080/18918131.2017.1401871
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2013). Editorial. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  31(1), s 01- 02
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2012). Editorial. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  30(2), s 2- 3
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2012). Editorial. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  30(1), s 2- 3
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2011). Editorial. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  29(4), s 3- 4
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2011). Editorial. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  29(3), s 3- 4
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2011). Editorial. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  29(2), s 3- 4
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2011). Editorial. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  29(1), s 3- 4
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2010). Editorial. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  28(4), s 3- 4
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2010). Editorial. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  28(3), s 3
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2010). Editorial. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  28(2), s 3- 4
 • Andreassen, Bård A. & Stigen, Jo Martin (2010). Editorial Note. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  28(1), s 2- 3
 • Stigen, Jo Martin (2009). Ethnic challenges in the aftermath of atrocities.
 • Stigen, Jo Martin (2009, 16. februar). Intervju: Utlevering fra Jemen er urealistisk (NRK Kveldsnytt 12.2). [TV].  NRK 1.
 • Stigen, Jo Martin (2009, 27. februar). Kan leve fritt i alle sine dager. [Internett].  Nettavisen.
 • Stigen, Jo Martin (2009). Krigsforbrytelser og universell jurisdiksjon.
 • Stigen, Jo Martin (2009). Kriminelle flyktninger - asyl eller utvisning?.
 • Stigen, Jo Martin (2009). Straffeforfølgning av grove menneskerettighetskrenkelser: forbrytelsene, jurisdiksjon, immunitet og skyldspørsmål.
 • Stigen, Jo Martin (2009). The Relationship between the Principle of Complementarity and the Exercise of Universal Jurisdiction for Core International Crimes.
 • Fauchald, Ole Kristian & Stigen, Jo Martin (2008). Corporate responsibility under international law.
 • Fauchald, Ole Kristian & Stigen, Jo Martin (2008). Environmental security. The powers of the UN Security Council.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Hvordan skal internasjonale forbrytelser straffes?.
 • Stigen, Jo Martin (2008, 15. mars). Londondrapet - spørsmålet om utlevering. [Internett].  Nettavisen.
 • Stigen, Jo Martin (2008, 15. mars). Londondrapet - utlevering. [Internett].  TV2.
 • Stigen, Jo Martin (2008, 17. april). Mullah Krekar og den nye utlendingsloven.  Bergens Tidende.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Norsk asylpolitikk - folkerettslig og moralsk ansvar.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Post Conflict Peace Buiding.
 • Stigen, Jo Martin (2008). Straffeforfølgning av krigsforbrytere - fra Nürnberg til Oslo.
 • Stigen, Jo Martin (2008, 15. juli). Sudans president tiltalt ved ICC. [Radio].  NRK P2.
 • Stigen, Jo Martin (2008, 14. april). Utlevering - generelle spørsmål.  dagens næringsliv.
 • Stigen, Jo Martin & Fauchald, Ole Kristian (2008). Environmental Security and the UN Security Council.
 • Stigen, Jo Martin & Fauchald, Ole Kristian (2008). Litigating Corporations Before International Institutions.
 • Fauchald, Ole Kristian & Stigen, Jo Martin (2007). Traktatenes tvang. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Stigen, Jo Martin (2007). Internasjonal strafferett fra Nürnberg til ICC.
 • Stigen, Jo Martin (2007). Transitional justice - prosecution or amnesties?.
 • Stigen, Jo Martin (2007). What's in the ICC for states?.
 • Stigen, Jo Martin (2007). Why do states join the International Criminal Court?.
 • Stigen, Jo Martin (2006, 19. juni). Får Saddam Hussein en upartisk rettssak?. [Radio].  NRK, Dagsnytt (17.30-nyhetene).
 • Stigen, Jo Martin (2006). Humanitarian law; how and where can war criminals be prosecuted?.
 • Stigen, Jo Martin (2006, 28. september). Sanger fra Rwanda straffeforfølges for folkemord. [Radio].  NRK, Midt i musikken.
 • Stigen, Jo Martin (2006). Straffeforfølgning av internasjonale forbrytelser.
 • Stigen, Jo Martin (2006, 05. juli). Utviklingen i Nord-Uganda. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Stigen, Jo Martin (2006, 19. juni). Utviklingen i rettssaken mot Saddam Hussein. [Radio].  NRK, Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Amnesti eller straffeforfølhgning etter konflikt?".
 • Stigen, Jo Martin (2005, 22. september). "Bevisføringen i NOKAS-saken". [Radio].  NRK Rogaland.
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Hvor skal fremtidens folkemord straffes?".
 • Stigen, Jo Martin (2005, 01. februar). "Ikke folkemord i Darfur? Hvordan straffeforfølge?". [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Innføring i internasjonal strafferett".
 • Stigen, Jo Martin (2005). "Internasjonal strafferett - aktuelt i Norge?".
 • Stigen, Jo Martin (2005, 18. september). "NKOAS-saken; blir den utsatt?". [Radio].  NRK Dagsnytt 16.30.
 • Stigen, Jo Martin (2005, 16. september). "NOKAS-saken; strafferettslige beviskrav (culpa levissima).". [Radio].  NRK Her og nå.
 • Stigen, Jo Martin (2005, 16. mars). "Oppholder det seg folkemordmistenkte i Norge?". [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2005, 19. oktober). "Retssaken mot Saddam Hussein - blir den rettferdig?". [TV].  NRK Dagsrevyen (19.00).
 • Stigen, Jo Martin (2005, 17. juli). "Rettssaken mot Saddam Hussein". [TV].  TV2 21-nyhetene.
 • Stigen, Jo Martin (2005, 19. september). "Saddam-saken utsatt". [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Stigen, Jo Martin (2005, 19. september). "Utviklingen i NOKAS-saken". [Radio].  NRK Dagsnytt 08.00.
 • Stigen, Jo Martin (2005). The Principle of Complementarity: The Relationship between the International Criminal Court and National Jurisdictions. Vis sammendrag
 • Stigen, Jo Martin (2004, 21. november). Begår amerikanske soldater krigsforbrytelser i Irak?. [Radio].  Søndagsavisen.
 • Stigen, Jo Martin (2004, 01. juli). Blir rettssaken mot Saddam Hussein rettferdig?. [TV].  Dagsrevyen, NRK.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Developments in international criminal law.
 • Stigen, Jo Martin (2004, 14. juli). Djevelens advokater - forsvaret av Sadam Hussein.  Dagbladet.
 • Stigen, Jo Martin (2004, 14. april). Fangebehandlingen i Abu Ghrail, Irak. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Forholdet mellom nasjonal og internasjonal straffeforfølgning.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Hvilken betydning har internasjonal strafferett for norske soldater i internasjonale oppdrag?.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Hvilken rolle vil Den internasjonale straffedomstol spille?.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Hvordan skal internasjonale forbrytelser straffefofrølges?.
 • Stigen, Jo Martin (2004, 22. august). Hvorfor krever det internsajonale samfunn straffeforfølgning av grove menneskerettighetskrenkelser?. [Radio].  Søndagsavisen.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Internasjonal strafferett - innføring.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Justice or peace in the aftermath of human rights atrocities?.
 • Stigen, Jo Martin (2004, 25. mai). Krigsforbrytelser i Irak?. [Radio].  16.30-nyhetene.
 • Stigen, Jo Martin (2004, 02. juli). Muslimsk hodeplagg forbudt i Tyrkia. [Radio].  07.00-nyhetene.
 • Stigen, Jo Martin (2004). National and international level of prosecution.
 • Stigen, Jo Martin (2004, 02. juli). Norsk straffelov får folkemord og krigsforbrytelse-bestemmelser. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2004). Prosecutions or truth commisions?.
 • Stigen, Jo Martin (2004). The principle of complementarity - an analysis of article 17 of the Rome Statute.
 • Stigen, Jo Martin (2004, 20. august). USAs straffeforfølgning av sine krigsforbrytere. [Radio].  16.30-nyhetene.
 • Stigen, Jo Martin (2003, 16. desember). Arrest av Saddam Hussein. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Fredsskaping etter konflikt: Amnesti eller straffeforfølgning?.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Humanitarian intervention and preemptive strikes.
 • Stigen, Jo Martin (2003, 16. desember). Hvor skal Saddam straffeforfølges?. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Hvorfor straffer vi?.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Internasjonal strafferett ved UIO.
 • Stigen, Jo Martin (2003, 21. februar). Intervju om ICC. [Radio].
 • Stigen, Jo Martin (2003, 15. desember). Intervju om Saddam Hussein. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Kan President Putin straffeforfølges i Norge?.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Likhet for loven?.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Maktforbudet i folkeretten.
 • Stigen, Jo Martin (2003, 12. juni). Mullah Krekar - Økokrims inndragning. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Norwegian and American criminal law - a comparison.
 • Stigen, Jo Martin (2003). Prosecution of genocide.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 10:19 - Sist endret 25. aug. 2016 11:24

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter