Kristin Skjørten

Image of Kristin Skjørten
Norwegian version of this page
Phone +47-22850066
Mobile phone 90412960 +47 90412960
Username
Visiting address 6th floor St. Olavs plass 5 Domus Nova 0165 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

  • Mørck, Anna Birgitte & Skjørten, Kristin (2017). Violence in Close relationships. A Research programme..
  • Skjørten, Kristin (2017). Barn som lever i konfliktfylte familierelasjoner.
  • Skjørten, Kristin (2017). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
  • Skjørten, Kristin (2017). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
  • Skjørten, Kristin (2017, 13. januar). Datter fikk større erstatning enn mor.  Politikken.
  • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister - høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep.
  • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister og barns rettigheter.
  • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister og barns rettigheter.
  • Skjørten, Kristin (2017). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse.
  • Skjørten, Kristin (2017). Supervised contact arrangements in custody cases.

View all works in Cristin

Published Aug. 20, 2009 12:08 PM - Last modified Dec. 18, 2014 2:27 PM