Kristin Skjørten

Image of Kristin Skjørten
Norwegian version of this page
Phone +47 22850231
Mobile phone +47 90412960
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

 • Skjørten, Kristin (2021). Foreldretvister for lagmannsrettene - fordeling av barn mellom mor og far. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. p. 95–114. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2021-02-02. Full text in Research Archive
 • Skjørten, Kristin (2019). Samvær med tilsyn i saker etter barneloven. In Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (Ed.), Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03233-7. p. 195–214. doi: 10.18261/9788215032320-2019.
 • Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse. In Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (Ed.), Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03233-7. p. 13–29. doi: 10.18261/9788215032320-2019-01.
 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Children's participation in Family Law proceedings. In Langford, Malcolm; Skivenes, Marit & Søvig, Karl Harald (Ed.), Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031422. p. 300–331. doi: 10.18261/9788215031415-2019.
 • Karlsen, Malin & Skjørten, Kristin (2019). Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær - hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 17(1), p. 53–74. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-01-03. Full text in Research Archive
 • Skjørten, Kristin (2016). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse. In Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (Ed.), Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48452-8. p. 167–182.
 • Skjørten, Kristin (2016). Normer i endring. Barns rettigheter og domstolspraksis i foreldretvister med påstander om vold. In Førde, Reidun; Kjelland, Morten & Stridbeck, Ulf (Ed.), Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-49372-8. p. 421–434.
 • Ravn, Anja Karoline Lindholm & Skjørten, Kristin (2016). Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 14(2), p. 201–221. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2016-02-06.
 • Skjørten, Kristin; Hauge, Mona-Iren; Langballe, Åse; Schultz, Jon-Håkon & Øverlien, Carolina (2016). Å se det utsatte barnet, Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026411. p. 93–107.
 • Skjørten, Kristin (2016). Når samvær ikke er til barnets beste, Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026411. p. 108–123.
 • Skjørten, Kristin (2014). Betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær. In Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (Ed.), Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk. ISSN 9788205459281. p. 173–193.
 • Skjørten, Kristin (2013). Children's voices in Norwegian Custody Cases. International Journal of Law, Policy and the Family. ISSN 1360-9939. 27(3), p. 289–309.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Skjørten, Kristin (2021). Foreldretvister - fordeling av barn mellom mor og far.
 • Skjørten, Kristin (2021). Utfall i foreldretvister for lagmannsrettene.
 • Skjørten, Kristin (2021). Foredrag om NOU 2020: 14, Ny barnelov.
 • Skjørten, Kristin (2021). Foreldretvister - barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep.
 • Skjørten, Kristin (2020). Utfall i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2020). Foreldretvister - barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep.
 • Skjørten, Kristin (2020). Foreldretvister - høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep.
 • Mørck, Anna Birgitte & Skjørten, Kristin (2019). Violence in Close relationships. A research programme at NKVTS and NOVA.
 • Skjørten, Kristin (2019). Foreldretvister for lagmannsrettene.
 • Skjørten, Kristin & Bakketeig, Elisiv (2019). Voldsprogrammet ved NKVTS og NOVA.
 • Skjørten, Kristin & Karlsen, Malin (2019). Court considerations on risk of abuse in custody cases.
 • Skjørten, Kristin & Bakketeig, Elisiv (2019). Vold i nære relasjoner. Fortid, nåtid og veien videre.
 • Skjørten, Kristin (2019). Supervised contact.
 • Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (2019). Forord. In Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (Ed.), Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03233-7. p. 11–12. doi: 10.18261/9788215032320-2019-00.
 • Skjørten, Kristin (2019). Analyse av større domsmateriale.
 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Barns deltakelse.
 • Kaldal, Anna; Norlèn, Anna; Øverlien, Carolina; Stang, Elisabeth Gording & Skjørten, Kristin (2019). Domstolar får inte blunda för barns rätt att bli hörd. Svenska dagbladet. ISSN 1101-2412.
 • Skjørten, Kristin (2019). Vold/overgrep under samvær. Barns rett til medvirkning i domstolen.
 • Skjørten, Kristin (2019). Kvinner i kamp. [Business/trade/industry journal]. Tara.
 • Skjørten, Kristin (2018). Rødt frykter økt hjemmevold under fotball-VM. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Øverlien, Carolina; Hafstad, Gertrud Sofie; Myhre, Mia Cathrine & Skjørten, Kristin (2018). Barnevern: Norge mot verden? Dagbladet. ISSN 0805-3766. p. 30–31.
 • Skjørten, Kristin (2018). Kristin Skjørten: En banebryter på voldsforskningsfeltet. [Internet]. Kilden.
 • Skjørten, Kristin (2018). Hva var tenkt i krisesentrenes oppstartsfase? Hva var et godt krisesentertilbud da?
 • Skjørten, Kristin (2018). Barn i rettsvesenet.
 • Skjørten, Kristin (2017). Datter fikk større erstatning enn mor. [Newspaper]. Politikken.
 • Skjørten, Kristin & Vorland, Norunn (2017). Politiet beskylder barnevernet for å holde tilbake informasjon.
 • Skjørten, Kristin & Vorland, Norunn (2017). Barn føler seg ferdigsnakket før de kommer til politiet.
 • Mørck, Anna Birgitte & Skjørten, Kristin (2017). Violence in Close relationships. A Research programme.
 • Vorland, Norunn & Skjørten, Kristin (2017). Cooperation between police and social workers in acute crisis after Family violence when children are involved.
 • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister - høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep.
 • Skjørten, Kristin (2017). Barn som lever i konfliktfylte familierelasjoner.
 • Skjørten, Kristin & Vorland, Norunn (2017). Presentasjon av forskningsrapporten Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi.
 • Skjørten, Kristin (2017). Supervised contact arrangements in custody cases.
 • Vorland, Norunn & Skjørten, Kristin (2017). Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi.
 • Vorland, Norunn & Skjørten, Kristin (2017). Rapportlansering Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi.
 • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister og barns rettigheter.
 • Skjørten, Kristin (2017). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse.
 • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister og barns rettigheter.
 • Skjørten, Kristin (2017). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2017). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2016). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse.
 • Skjørten, Kristin (2016). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2016). Delt bosted for barn.
 • Skjørten, Kristin (2016). Normer i endring - foreldretvister og barns rettigheter.
 • Skjørten, Kristin (2016). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2016). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2016). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2015). Domestic violence.
 • Skjørten, Kristin (2015). The best interest of the child in custody cases With allegations about violence.
 • Skjørten, Kristin (2015). Foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2015). From near-invisible to the limelight? Children's voices in Norwegian custody cases.
 • Skjørten, Kristin (2015). The best interest of the child in custody cases with allegations about family violence.
 • Skjørten, Kristin (2015). Etnisitet og kultur som tema i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2015). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2014). Domestic violence.
 • Skjørten, Kristin (2014). Dialog om vold. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt. ISSN 0801-3055. p. 107–109.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barnelov, rettspraksis og samvær.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barnefordelingssaker 1998-2012. Høring av barn, vektlegging av barns synspunkter, påstander om vold og overgrep og hensynet til etnisitet og kultur.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barns rett til å bli hørt, endringer i barneloven og rettspraksis i foreldretvister med påstander om vold, når samvær ikke er til barnets beste, betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barnets beste - klart svar?
 • Skjørten, Kristin (2014). Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste.
 • Skjørten, Kristin (2014). Foreldretvister om bosted og samvær. Høring av barn, vektlegging av barns synspunkter, påstander om vold og overgrep, og hensyn til etnisitet og kultur.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barn har gått fra å være usynlige til å få en stemme i saker etter barneloven. [Business/trade/industry journal]. RVTS-vest.
 • Skjørten, Kristin (2014). Økning i anmeldelser om familievold. [Radio]. NRK.
 • Skjørten, Kristin (2014). Livet er en halvpart. [Newspaper]. Dagens næringsliv.
 • Skjørten, Kristin (2014). Foreldretvister - og økt vektlegging av barns synspunkter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 12(2).
 • Skjørten, Kristin (2013). Høring av barn og påstander om vold i barnefordelingssaker.
 • Skjørten, Kristin (2013). Hva betyr barnekonvensjonen for barn i Norge? [Internet]. Norges forskningsråd.
 • Skjørten, Kristin (2013). Barna som ikke blir trodd. [Newspaper]. VG.
 • Skjørten, Kristin (2013). Barn tvinges fortsatt til samvær med voldelige foreldre. [Business/trade/industry journal]. Forskning.no.
 • Skjørten, Kristin; Kruse, Anja Emilie & Strandmoen, John-Filip (2013). Lansering av kunnskapsstatus om voldtekt.
 • Skjørten, Kristin (2013). Barneloven og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2012). Custody cases and children exposed to family violence.
 • Skjørten, Kristin (2012). En dialog med Kristin S i 1987.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barnefordeling og samvær: Høring av barn.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barnekonvensjonen og barns rettigheter.
 • Skjørten, Kristin (2012). Betydningen av etnisitet og kultur i barnefordelingssaker.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barnefordelingssaker.
 • Skjørten, Kristin (2012). Begreper og forståelsesmåter i voldsfeltet.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barneloven, omsorgssvikt og vold.
 • Skjørten, Kristin (2012). Sammen om barnet - delt omsorg. [Business/trade/industry journal]. Magasinet voksne for barn.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barn vil høres og blir hørt. [Business/trade/industry journal]. Forskning.no.
 • Skjørten, Kristin (2011). De delte barna. [Newspaper]. VG Helg.
 • Vorland, Norunn & Skjørten, Kristin (2017). Barn i krise: Samarbeidet mellom barnevern og politi. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. ISSN 978-82-8122-119-2.
 • Dyb, Grete; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Holt, Tonje; Myhre, Mia Cathrine & Skjørten, Kristin [Show all 9 contributors for this article] (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. ISSN 978-82-8122-100-0.
 • Kruse, Anja Emilie; Strandmoen, John-Filip & Skjørten, Kristin (2013). Menn som har begått voldtekt - en kunnskapsstatus. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. ISSN 978-82-8122-063-8.

View all works in Cristin

Published Aug. 20, 2009 12:08 PM - Last modified Nov. 12, 2019 11:38 AM