Forbrukerrettsfredag: Foreldelse av krav forbrukere har mot næringsdrivende; Er foreldelsesloven i tråd med EØS-retten og EMK? Med Marte Eidsand Kjørven

Oslo Senter for Kommersiell Rett, Arena for forbrukerrett arrangerer Forbrukerrettsfredag ca. en gang i måneden. Vi møtes til en times faglunsj om aktuelle forbrukerrettslige temaer. Inntil videre avholdes arrangementene digitalt på zoom.

Det EU-rettslige effektivitetsprinsippet innebærer en forpliktelse for medlemslandene til å sikre effektiv håndhevelse av EU-retten. I flere avgjørelser har EU-domstolen tatt stilling til i hvilken grad nasjonale regler om foreldelse kan være i strid med effektivitetsprinsippet fordi de kan gjøre det uforholdsmessig vanskelig å gjøre gjeldende forbrukerrettigheter. I tillegg finnes det en rekke dommer fra EMD om forholdet mellom nasjonale regler om foreldelse og EMK (særlig artikkel 6, 13 og 14). Er den norske foreldelsesloven i overensstemmelse med våre internasjonale forpliktelser?

Marte Eidsand Kjørven er professor ved Institutt for privatrett, og har forbrukerrett og regler om foreldelse som sine spesialområder.

Zoomlink vil bli sendt alle påmeldte i god tid før faglunsjen.

Frist for påmelding er onsdag 18. mai.

Publisert 21. jan. 2022 10:21 - Sist endret 19. mai 2022 08:16