Arena for forbrukerrett

Arenaen ledes av professor Marte Eidsand Kjørven.

Om arenaen

I arenaen for forbrukerrett er vi interessert i forbrukerrettslig regulering i vid forstand. Forbrukerretten er både privat- og offentligrettslig. Dessuten står håndhevingsmekanismer sentralt. Et av forbrukerrettens grunnproblemer knytter seg til forskjellen mellom å ha rett og å få rett.

Det er høy aktivitet i EU på dette området, med stadig nye regler. Menneskerettigheter gjør sitt inntog også på forbrukerrettens område, for eksempel gjennom spørsmål om rett til ikke-diskriminerende, grunnleggende finansielle tjenester.

Digitalisering av varer og tjenester medfører en lang rekke nye problemstillinger. Før kjøpte du en CD. Nå har du kanskje et abonnement på spotify isteden. Og ofte betaler du ikke en gang med penger – isteden betaler du for tilgang til digitale tjenester med personopplysningene dine. Da passer alminnelige kjøpsrettslige regler veldig dårlig. Og hvordan håndtere dukker som kan hackes eller andre leker som kan brukes til overvåkning? Digital inngåelse av avtaler og bruk av kunstig intelligens skaper nye utfordringer. Når kredittvurderingen av deg foretas av algoritmer som man ikke helt vet hvordan virker, er vurderingen ikke lett å etterprøve.

Når tjenester som tidligere kun har blitt tilbudt gjennom det offentlige blir privatisert, får vi en dreining fra borger til forbruker. Medielandskapet er i endring. Vi bombarderes av spesialtilpassede annonser på nett. Markedsføring skjer gjennom bloggere og influencere og barn og unge er til stede på en helt annen måte enn før.

Delingsøkonomien og plattformer med forbrukere på begge sider, for eksempel crowdfunding, utfordrer den tradisjonelle forbrukerrettslige innfallvinkelen med en næringsdrivende på den ene siden og en forbruker på den annen.

Dette er bare noen av de spørsmålene som oppstår innenfor det vide området «forbrukerrett». Arena for forbrukerrett skal være en møteplass for alle som er opptatt av og interessert i forbrukerrettslige problemstillinger. Arenaen har en tilknyttet referansegruppe med ca. 20 personer fra interesseorganisasjoner for næringsliv og forbrukere, departementer, advokatfirmaer, finansinstitusjoner, tilsynsmyndigheter, domstoler og universiteter.

E-postliste for informasjon om gruppen

Ønsker du ytterligere informasjon om arenaens prosjekter og arrangementer? Meld deg på vår e-postliste.

Publisert 11. des. 2020 11:50 - Sist endret 11. des. 2020 11:50