Erling Selvig

Professor emeritus
Image of Erling Selvig
Norwegian version of this page
Phone 22859745
Mobile phone 906 874 99
Room 125C DMW
Username
Visiting address Domus Media West wing Karl Johans gate 47
Postal address Scandinavian Institute of Maritime Law Pb. 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Tags: Maritime Law, Petroleum Law

Publications

 • Selvig, Erling (2021). A regulatory regime in development. In Bustnesli, Yngve; Sivertsen, Olav Boye; Nordby, Hans Petter & Ulleberg, Tore (Ed.), Oil and gas activities in Norway. Regulatory and contractual framework.. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-50753-1. p. 24–56.
 • Selvig, Erling (2019). The Petroleum Act - A Regulatory Regime in Development . MarIus. ISSN 0332-7868. Full text in Research Archive
 • Selvig, Erling (2016). Tredjepartstariffer. MarIus. ISSN 0332-7868.
 • Selvig, Erling (2016). Kommentarer 2009-2012. Nordiske domme i sjøfartsanliggender. ISSN 0085-4220. 2012, p. III–XLVIII.
 • Selvig, Erling (2013). Utviklingslinjer i et nordisk sjølovsfellesskap med internasjonal forankring. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 11–32.
 • Selvig, Erling (2011). Limitation of shipowners´ liability and forum shopping in EU/EEA states. MarIus. ISSN 0332-7868. p. 359–390.
 • Selvig, Erling (2009). Kontraktsrett. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7.
 • Selvig, Erling (2008). Securities markets - a case for European regulation? In Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (Ed.), Regulation strategies in the European Economic Area. Berliner Wissenschafts-Verlag. ISSN 978-3-8305-1561-6. p. 45–58.
 • Selvig, Erling (2006). Utviklingen av et samlet lovverk på finansområdet. In Kjelsrud, Sven-henning (Eds.), Erfaringer og utfordringer. Jubileumskrift - 20 år som integrert finanstilsyn. kredittilsynet 1986-2006. Kredittilsynet. ISSN 978-82-997376-0-9. p. 50–61.
 • Selvig, Erling (2005). The Lugano convention and limitation of shipowners´ liability. MarIus. ISSN 0332-7868. 335, p. 1–48.
 • Selvig, Erling (2004). EU´s finansmarkedslovgivning. Utviklingslinjer og samspill mellom offentlig- og privatrettslige regler. Det juridiske fakultets skriftserie. ISSN 0801-809X. p. 3–21.

View all works in Cristin

 • Selvig, Erling; Keiserud, Jørgen & Haugen, Lise Ljungmann (2020). Finansforetaksloven med kommentarer. Bind 1. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205512993. 1592 p.
 • Selvig, Erling & Lilleholt, Kåre (2019). Kjøpsrett til studiebruk. 6. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03414-0. 443 p.
 • Selvig, Erling & Lilleholt, Kåre (2015). Kjøpsrett til studiebruk. 5. utg. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-025445. 423 p.
 • Wilhelmsen, Trine-Lise; Al-Araki, Kirsten H; Hamre, Inger M.; Bull, Hans Jacob; Falkanger, Thor & Hammer, Ulf [Show all 10 contributors for this article] (2013). Tradisjonsbærer med endringsvilje. Nordisk institutt for sjørett gjennom 50 år. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205452695. 132 p.
 • Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (2012). European law in an era of crisis. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag. ISBN 978-3-8305-3079-4. 139 p.
 • Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (2008). Regulation strategies in the European Economic Area. Berliner Wissenschafts-Verlag. ISBN 978-3-8305-1561-6. 142 p.
 • Selvig, Erling (2008). Livsforsikringsreformen 2008. Om et nytt lov- og risikoregime for livsforsikring. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01393-0. 212 p.
 • Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (2006). The European economic area enlarged. Berliner Wissenschafts-Verlag. ISBN 3-8305-1194-9. 126 p.
 • Selvig, Erling (2006). Kjøpsrett til studiebruk. 3. utg. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00949-2. 395 p.
 • Selvig, Erling (2004). Kjøpsrett til studiebruk. Universitetsforlaget. ISBN 8215002625. 394 p.
 • Selvig, Erling & Müller-Graff, Peter-Christian (2002). European Law in the German-Norwegian Context. Origins and Perspectives. Berlin Verlag. ISBN 3-8305-0248-6. 152 p.

View all works in Cristin

 • Selvig, Erling (2018). Foreword. In Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Ed.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. p. VII–XIV.
 • Selvig, Erling (2018). Utviklingslinjer i forsikringslovgivningen.
 • Selvig, Erling (2018). KOmmentarer 2009-2014. Nordiske domme i sjøfartsanliggender. ISSN 0085-4220. 2014, p. III–lxxv.
 • Selvig, Erling (2017). Utviklinglinjer i finanslovgivningen.
 • Selvig, Erling (2014). Hvilke krav bør stilles til fremtidens tjenestepensjonsmarkeder?
 • Selvig, Erling (2014). Pensjonslovene og folketrygdreform IV. Ny ytelsesbasert alderspensjon.
 • Selvig, Erling (2014). Ny uførordning i privat sektor.
 • Selvig, Erling (2013). Nye uførepensjonsprodukter.
 • Selvig, Erling (2012). Hvem er i dag normgiver i sentrale skipsfartsrelaterte spørsmål, og hvilke utfordringer har utviklingen fra regional til internasjonal regulering medført for aktørene i bransjen?
 • Selvig, Erling (2012). Banklovkommisjonen fase III.
 • Selvig, Erling (2012). Banklovkommisjonen og arbeidet med tilpasning av tjenestepensjoner. Forslag om hybride pensjoner.
 • Selvig, Erling (2012). Norsk tilpasning til EUs krisehåndteringsdirektiv.
 • Selvig, Erling (2012). Hovedtrekkene fra NOU 2012:13.
 • Selvig, Erling (2012). Ny tjenestepensjon i privat sektor.
 • Selvig, Erling (2012). Ny lovgivning om kollektive tjenestepensjonsforsikring.
 • Selvig, Erling (2012). Pensjonsreform og tjenestepensjon.
 • Selvig, Erling (2011). Ny lovgivning om tjenestepensjon.
 • Selvig, Erling (2010). Store endringer med nytt lovverk for skadeforsikring?
 • Selvig, Erling (2010). Forumshopping i EU/EØS området. Gir samspillet mellom Brussels I forordningen, jurisdiksjonsklausuler og sjørettskonvensjoner nye muligheter?
 • Selvig, Erling (2008). Lov om gjeldsbrev. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk Lovkommentar 2008. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 978-82-05-39016-4. p. 433–441.
 • Selvig, Erling (2007). Ytelsesbasert foretakspensjon i regnskapssammenheng.
 • Selvig, Erling (2007). Ytelsesbasert foretakspensjon i regnskapssammenheng.
 • Selvig, Erling (2007). Ytelsesbasert foretakspensjon i soliditetssammenheng.
 • Selvig, Erling (2007). Livsforsikring i spøpeskjeen.
 • Selvig, Erling (2005). 17. feb.1939 nr 1 Lov om gjeldsbrev. In Lødrup, Peter; Kaasen, Knut & Tjomsland, Steinar (Ed.), Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISSN 82-05-34210-5. p. 488–496.
 • Selvig, Erling (2004). Pensjonskasser for tjenestepensjonsordninger.
 • Selvig, Erling (2004). Ny pensjonskasselovgivning.
 • Selvig, Erling (2004). Forum non conveniens i sjøfartsforhold.
 • Selvig, Erling (2004). EUs finansmarkedslovgivning. Utviklingslinjer og samspill mellom offentlig- og privatrettslige regler.
 • Selvig, Erling (2018). Krisehåndtering i forsikring- og pensjonssektoren. Utredning nr. 31 fra Banklovkommisjonen Utredning fra Banklovkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990. Avgitt til Finansdepartementet 29. januar 2018. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. ISSN 978-82-583-1349-3. 2018(3).
 • Selvig, Erling (2015). Pensjonslovene og folketrygdreformen IV. Utredning nr 29 fra Banklovkommisjonen. Avgitt til Finansdepartementet 28. april 2015. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. ISSN 0333-2306. 2015(5).
 • Selvig, Erling (2013). Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Utredning nr. 28 fra Banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. ISSN 0333-2306. 2013(12).
 • Selvig, Erling (2013). Pensjonslovene og folketrygdreformen III. Utredning nr. 27 fra Banklovkommisjonen. Utredning fra Banklovkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990. Avgitt Finansdepartementet 7. januar 2013. Departementenes servicesenter. ISSN 978-82-583-1163-5. 2013(3).
 • Selvig, Erling (2012). Pensjonslovene og folketrygdreforment II. Utredning nr. 26 fraBanklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. ISSN 0333-2306.
 • Selvig, Erling (2012). Fripoliser og kapitalkrav. Utredning nr. 25 fra banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltnning. ISSN 978-82-583-1125-3. 2012(3).
 • Selvig, Erling (2011). Ny finanslovgivning. Lov om finansforetak og finanskonsern. Utredning nr 24 fra Banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. ISSN 978-82-583-1093-5. 2011(8 B).
 • Selvig, Erling (2011). Ny finanslovgivning. Gjeldende rett. Utredning nr 24 fra Banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. ISSN 978-82-583-1091-1. 2011(8 A).
 • Selvig, Erling (2010). Pensjonslovene og folketrygdreformen I. Utredning nr 23. fra Banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning. ISSN 0333-2306. 2010(6).
 • Selvig, Erling (2009). Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv. Utredning nr 22 fra Banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning. ISSN 978-82-583-1000-3. 2009(2).
 • Selvig, Erling (2008). Nettbankbasert betalingsoverføring. Utredning nr. 21 fra Banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. ISSN 978-82-583-0995-3. 2008(21).
 • Selvig, Erling (2008). Skadeforsikringsselskapenes virksomhet. utredning nr. 20 fra Banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. ISSN 978-82-583-0993-9. 2008(20).
 • Selvig, Erling (2008). Eierkontroll i finansinstitusjoner. Utredning nr. 19 fra Banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. ISSN 978-82-583-0977-9. 2008(13).
 • Selvig, Erling (2007). Individuell pensjonsordning. Utredning nr. 18 fra Banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. ISSN 978-82-583-0947-2. 2007(17).
 • Selvig, Erling (2007). Meglerprovisjon i forsikring. Utredning nr. 16 fra Banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning. ISSN 978-82-583-0909-0. 2007(1).
 • Selvig, Erling (2006). Fellespensjonskasser. Utredning nr. 14 fra Banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter. Informasjonsforvaltning. ISSN 82-583-0887-4. 2006(12).
 • Selvig, Erling (2006). Kredittforening som konsernspiss. Utredning nr 15 fra Banklovkommisjonen. Departementenes servicesenter, Informasjonsformidling. ISSN 978-82-583-0899-4. 2006(17).
 • Selvig, Erling (2005). Obligatorisk tjenestepensjon. Utredning nr. 13 fra Banklovkommisjonen. Statens forvaltningstjeneste. ISSN 0333-2306. 2005(15).
 • Selvig, Erling (2004). Erstatningsansvar ved sjøtransport av farlig gods. Statens forvaltningstjeneste. ISSN 0333-2306. 2004(21).
 • Selvig, Erling (2004). Pensjonskasselovgivning. Konsolidert forsikringslov. Utredning nr. 12 fra Banklovkommisjonen. Statens forvaltningstjeneste. ISSN 0333-2306. 2004(24).

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2009 2:34 PM - Last modified May 14, 2018 10:00 AM