Forside

Studier

Masterprogram

Emne

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Personer

Finn tilsette og studentar

Underenheter

Forskning

 

Arrangementer

11 jan.
12:00, Domus Media, Lødrups kjeller
15 jan.
12:15, Domus Media østfløy, 1.etasje, petroleums- og energirettens møterom
17 jan.
13:30, Gamle Festsal, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, Oslo

Instituttet i sosiale medier

Skriftserien MarIus

Serien utgis av Sjørettsfondet, som fremmer forskning innen instituttets fagområder.

Den omfatter også årboken SIMPLY og flere utgivelser på engelsk. Om de nyeste utgivelsene.