English version of this page

Forside

Studier

Masterprogram

Maritime Law  MARL - 1,5 år

North Sea Energy Law - erfaringsbasert deltidsstudium - 2 år

Emner

Emne innan sjørett, petroleumsrett og energirett

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Personer

Finn tilsette og studentar

Under-enheter

Forskning

Instituttet i sosiale medier

Skriftserien MarIus

Serien vert utgitt av Sjørettsfondet, som fremjer forsking innan instituttet sine fagområder.

MarIus-serien omfattar óg den engelskspråklege årboka SIMPLY (Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook) og fleire utgåver på engelsk.