Forside

Studier

Masterprogram

Emne

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Personer

Finn tilsette og studentar

Under-enheter

Forskning

Arrangementer

08 des.
12:15, https://uio.zoom.us/j/64584920540 Passcode: 320033
10 des.
15:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo / Digitalt via Zoom
11 des.
12:00, https://uio.zoom.us/j/63601036304https://uio.zoom.us/j/65159151890
15 des.

Ingen kommende arrangementer

Instituttet i sosiale medier

Skriftserien MarIus

Serien vert utgitt av Sjørettsfondet, som fremjer forsking innan instituttet sine fagområder.

Ho omfattar og den engelskspråklege årboka SIMPLY (Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook) og fleire utgåver på engelsk. Om dei nyaste utgjevingane.