English version of this page

Forside

Studier

Masterprogram

Emne

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Finn tilsette og studentar

Undereiningar

Forsking

 

Instituttet i sosiale medier

Skriftserien MarIus

Serien vert utgitt av Sjørettsfondet, som fremjer forsking innan instituttet sine fagområder.

MarIus omfattar óg den engelskspråklege årboka SIMPLY (Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook) og fleire utgåver på engelsk. Om dei nyaste utgjevingane.

For studentar og tilsette ved UiO: Her finn du MarIus i bibliotekbasen Hein Online