English version of this page

Forside

Studier

Masterprogram

Emne

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Finn tilsette og studentar

Undereiningar

Forskning

 

Arrangement

 
14 okt.
12:00, NB i dag i Energirettens møterom, Domus Media Østfløy, 1. etasje til høyre i Aulatrappen
18 okt.
18 okt.
20 okt.
12:00, Europarettens møterom & Zoom
21 okt.

Publikasjoner

Oversikt over EØS-retten - Universitetsforlaget, 2022 (Arnesen, Rognstad, Kolstad, Hammersvik og Hjelmeng.

Reassuransekontrakter - Universitetsforlaget, 2022 (Tørum)

Resilience in Energy, Infrastructure, and Natural Resources Law - Oxford University Press 2022 (eds.: Banet, Mostert, Paddock, Montoya, Guayo)

Tingsrett, 9. utgave - Universitetsforlaget, 2022 (Falkanger og Falkanger)

Skriftserien MarIus

For studentar og tilsette ved UiO: Her finn du MarIus i bibliotekbasen Hein Online