Forside

Personer

Finn tilsette og studentar

Studier

Masterprogram

Emne

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Forskning

Aktuelt

Skriftserien MarIus

Serien vert utgjeve av Sjørettsfondet, som fremjar forsking innan fagområda til instituttet. Han omfattar òg årboka SIMPLY og fleire utgjevingar på engelsk. Om nyaste utgjevingar