English version of this page

Forside

Studier

Masterprogram

Emne

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Finn tilsette og studentar

Undereiningar

Forskning

Høringsutkast om rettslige rammer for oppdrett til havs

Forskning ved Nordisk institutt for sjørett har bistått Nærings- og fiskeridepartementet med utkast til rettslige rammer for en fremtidsrettet havbruksnæring. Havbruk/oppdrett til havs er både fra næringen og myndighetenes side ansett som det viktigste tiltaket for videre produksjonsvekst innen denne næringen.

Et hovedtrekk i forslaget er inspirasjonen fra petroleums- og kraftforvaltningen, med visse justeringer som følge av bl.a. dyrevelferd.

Forslagene i høringsnotatet vil også kunne få betydning for flere av instituttets fagområder: Arbeidet med forslaget ble gjort i løpende dialog med departementer som har forvaltningsansvar for næringer som bruker eller ser for seg å i større grad bruke havarealet utenfor grunnlinjen. 

 

 

Publikasjoner

Oversikt over EØS-retten - Universitetsforlaget, 2022 (Arnesen, Rognstad, Kolstad, Hammersvik og Hjelmeng.

Reassuransekontrakter - Universitetsforlaget, 2022 (Tørum)

Resilience in Energy, Infrastructure, and Natural Resources Law - Oxford University Press 2022 (eds.: Banet, Mostert, Paddock, Montoya, Guayo)

Tingsrett, 9. utgave - Universitetsforlaget, 2022 (Falkanger og Falkanger)

Skriftserien MarIus

For studentar og tilsette ved UiO: Her finn du MarIus i bibliotekbasen Hein Online