Forside

Studier

Masterprogram

Emne

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Personer

Finn tilsette og studentar

Underenheter

Forskning

Arrangementer

28 jan.
12:15, Domus Media østfløy, 1.etasje, petroleums- og energirettens møterom
31 jan.
12:00, Domus Media vestfløy, møterom Lødrups kjeller
04 feb.
17:30, Kjerka, 2. etg, Domus Media, Karl Johansgt. 47 (inngang fra vestfløyen)
05 feb.
12:00, Seminar room "Kjerka", Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47
05 feb.
14:00, Kjerka, Domus Media, Karl Johans gate 47

Ingen kommende arrangementer

Instituttet i sosiale medier

Skriftseria MarIus

Seria vert utgitt av Sjørettsfondet, som fremjer forsking innan instituttet sine fagområder.

Ho omfattar og den engelskspråklege årboka SIMPLY (Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook) og fleire utgåver på engelsk. Om dei nyaste utgjevingane.