Forside

Studier

Masterprogram

Emne

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Personer

Finn tilsette og studentar

Underenheter

Forskning

 

Arrangementer

19 okt.
12:00, Domus Media østfløy, 1. etasje, møterom petroleums- og energirett
31 okt.
17:15, Doms Media, vestfløy 2. Et., "Kjerka"
02 nov.
06 nov.
09 nov.
12:00, Domus Media, Lødrups Kjeller

Instituttet i sosiale medier

Skriftserien MarIus

Serien utgis av Sjørettsfondet, som fremmer forskning innen instituttets fagområder.

Den omfatter også årboken SIMPLY og flere utgivelser på engelsk. Om de nyeste utgivelsene.