Forside

Studier

Masterprogram

Emne

Finn emne

Finn pensumlister, forelesningstider og notatar frå juridiske emnar

Personer

Finn tilsette og studentar

Under-enheter

Forskning

Arrangementer

09 okt.
12:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig - Vi zoomer denne lunsjen, lenke til møterom sendes til naturressursgruppen på epost
14 okt.
09:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo / Digitalt via Zoom
16 okt.
12:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig - Vi zoomer denne lunsjen, lenke til møterom sendes til naturressursgruppen på epost
23 okt.
12:00, Kjerka, Domus Media vestfløy, 2. etasje, hvis mulig - Vi zoomer denne lunsjen, lenke til møterom sendes til naturressursgruppen på epost
27 okt.
12:15, Domus Media vestfløy, 2. et. Kjerka

Ingen kommende arrangementer

Instituttet i sosiale medier

Skriftserien MarIus

Serien vert utgitt av Sjørettsfondet, som fremjer forsking innan instituttet sine fagområder.

Ho omfattar og den engelskspråklege årboka SIMPLY (Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook) og fleire utgåver på engelsk. Om dei nyaste utgjevingane.