Ola Mestad

Image of Ola Mestad
Norwegian version of this page
Phone +47 22859376
Mobile phone +47 92881455
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

During the academic year 2016-2017 Ola Mestad was located at the Lauterpacht Centre for International Law in Cambridge

Tags: European Law, Europe, Nordic, Head of Institute

Publications

 • Mestad, Ola (2021). § 40. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 437–438.
 • Mestad, Ola (2021). §39. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581.
 • Mestad, Ola (2021). § 120 a. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 1357–1358.
 • Mestad, Ola (2021). § 115. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 1275–1304.
 • Mestad, Ola (2021). Tidlegare § 110 1814-1911 1911-1925. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 1239–1243.
 • Mestad, Ola (2021). Tidlegare § 101. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 1125–1137.
 • Mestad, Ola (2021). Tidlegare § 95 (1814-2014). In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 997–999.
 • Mestad, Ola (2021). Tidlegare § 82 (1814-1913). In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 771–773.
 • Mestad, Ola (2021). § 81. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 751–753.
 • Mestad, Ola (2021). § 80. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 747–750.
 • Mestad, Ola (2021). § 79. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 742–746.
 • Mestad, Ola (2021). § 77. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 737–738.
 • Mestad, Ola (2021). § 76. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 732–736.
 • Mestad, Ola; Eriksen, Christoffer Conrad & Espeli, Harald (2021). § 75. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 641–731.
 • Mestad, Ola (2021). § 65. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 571–573.
 • Mestad, Ola (2021). § 64. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 568–570.
 • Mestad, Ola (2021). § 63. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 563–567.
 • Mestad, Ola (2021). § 61. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 558–559.
 • Mestad, Ola & Stokstad, Sigrid (2021). § 49. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 484–495.
 • Mestad, Ola (2021). § 48. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 455–456.
 • Mestad, Ola (2021). § 43. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 444–446.
 • Mestad, Ola (2021). § 32. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 420–422.
 • Mestad, Ola (2021). § 31. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 412–419.
 • Mestad, Ola (2021). § 30. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 407–411.
 • Mestad, Ola (2021). § 28. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 400–405.
 • Mestad, Ola & Skodvin, Knut Einar (2021). § 26. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 380–393.
 • Mestad, Ola (2021). § 19. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 275–284.
 • Mestad, Ola (2021). § 13. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 225–227.
 • Mestad, Ola (2021). Om statsforma §1. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 59–76.
 • Mestad, Ola (2021). Grunnlovshistoria - eit oversyn. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 39–51.
 • Mestad, Ola (2020). Amerikansk inspirasjon i grunnlovsarbeidet i 1814. In Frydenlund, Bård; Hamre, Torleif Rosager & Avelin, Andre Larsen (Ed.), Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren. Norsk og amerikansk konstitusjonshistorie. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402702. p. 31–49.
 • Mestad, Ola (2020). Instruksjonsrett for finansministeren og Stortinget. Stat og styring. ISSN 0803-0103. 30(4), p. 6–9.
 • Mestad, Ola (2019). Rettens kilder og anvendelse. In Høgberg, Alf Petter & Sunde, Jørn Øyrehagen (Ed.), Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. ISSN 9788215028354. p. 69–113.
 • Mestad, Ola (2019). Revolution, requisition and recognition: Norwegian-Soviet relations, 1917-1925. In Pozdnakova, Alla (Eds.), Russian Revolutions of 1917: Scandinavian Perspectives. Wildy, Simmons and Hill Publishing. ISSN 9780854902750. p. 117–127.
 • Mestad, Ola (2018). The voice of affected persons in the OECD guidelines and guidance documents. In Mulder, Herman; Schelteman, Martijn; Foort, Sander van t` & Kwant, Constance (Ed.), OECD guidelines for multintional enterprises: a glass half full. A liber amicorum for dr. Roel Nieuwenkamp, Chair of the OECD working party on responsible business conduct 2013-2018. OECD Publishing. p. 77–88.
 • Mestad, Ola (2018). Likskapsprinsippet i Eidsvollgrunnlova. In Alsvik, Ola; Hosar, Hans & Wiig, Marianne (Ed.), I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. Nasjonalbiblioteket. ISSN 978-82-7965-377-6. p. 217–255.
 • Mestad, Ola (2018). Identifying effective practices in offering good Offices and mediation for OECD national contact points. In Kessedjian, Catherine & Bonucci, Nicola (Ed.), 40 ans. Des lignes directrices de l´OCDE pour les entreprises multinationales. 40 years of the OECD guidelines for multinational enterprises. Editions A. Pedone. ISSN 978-2-233-00868-8. p. 165–173.
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland & Vedder, Christoph (2018). Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. In Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (Ed.), Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISSN 978-3-8487-3219-7. p. 1–12.
 • Mestad, Ola (2017). Noreg som grunnlovsland. In Aagedal, Olaf; Botvar, Pål Ketil & Brottveit, Ånund (Ed.), Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3912-1. p. 204–223.
 • Mestad, Ola (2017). Noregs Banks historie i eit langsiktig juridisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 96(3), p. 309–335. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-04-04. Full text in Research Archive
 • Mestad, Ola (2017). The 1814 Treaty of Kiel - Norwegian sovereignty and Natural law. In Lorenzmeier, Stefan & Folz, Hans-Peter (Ed.), Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder. Nomos. ISSN 9783848731725. p. 536–555. doi: 10.5771/9783845275406-536.
 • Mestad, Ola (2017). The impact of the US constitution on the Norwegian constitution and on emigration to America. In Joranger, Terje Mikael Hasle & Cleven, Harry T. (Ed.), Norwegian-American Essays 2017. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-879-1. p. 27–44. Full text in Research Archive
 • Mestad, Ola (2016). Kampen om banken (opposisjonsinnlegg ved disputasen), Kampen om banken. Et historisk perspektiv på utformingen av det nye Norges bank- og pengevesen ca. 1814–1816. Norges Bank. ISSN 978-82-7553-946-3. p. V–IX.
 • Mestad, Ola (2016). Christian Frederiks skygge. Kongespørsmålet under det overordentlege stortinget. In Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (Ed.), Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-046-2. p. 113–139.
 • Mestad, Ola (2016). Korfor redda Christian Frederik grunnlova i 1814? Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 95(3), p. 359–383. doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-03-03.
 • Mestad, Ola (2015). The most awkward and embarrassing question: British treaty obligations, the role of the Law of Nations and the establishment of the Swedish Norwegian Union in 1814. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. 54(1), p. 48–64.
 • Mestad, Ola (2015). Managing the nation`s wealth - the government take and the resource curse. MarIus. ISSN 0332-7868. 456, p. 211–226.
 • Mestad, Ola (2015). Skapande motstand - Noreg i 1814. In Berg, Roald & Langhelle, Svein Ivar (Ed.), "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850. Bodoni forlag. ISSN 978-82-7128-806-8. p. 13–24.
 • Mestad, Ola (2015). Høgsterett 200 år. Feirar retten jubileum i feil år? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 54(5), p. 279–286.
 • Mestad, Ola (2015). Dissensens alvor. Om nyare dissensar i Høgsterett. In Schei, Tore & Øie, Toril Marie (Ed.), Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02464-6. p. 222–253.
 • Mestad, Ola (2014). Suvereniteten tilbakegitt det norske folk ved Kieltraktaten. Det oversedde natur- og statsrettsgrunnlaget for norsk sjølvstende og grunnlov i 1814. Historisk Tidsskrift (Norge). ISSN 0018-263X. 93(1), p. 35–65.
 • Mestad, Ola (2014). Lyksalighed og pragmatisme - den norske grunnlova 200 år. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. p. 28–37.
 • Mestad, Ola (2014). United States recognition of Norway`s independence in 1905: Norway`s and Norwegian Americans` Strategies for recognition by the United States in the summer of 1905 and president Roosevelt`s response. Norwegian-American Essays. ISSN 0809-1366. p. 273–312.
 • Mestad, Ola (2014). Amerikansk inspirasjon i den norske grunnlova. Frihetstreet i Nord-Amerikas jord. American inspiration in the Norwegian Constitution. The tree of freedom on North American soil. In Forr, Gudleiv (Eds.), Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon. ART PRO Forlag AS. ISSN 9788291163086. p. 73–85.
 • Mestad, Ola (2014). Korleis forske på grunnlova? Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. p. 53–56.
 • Mestad, Ola (2014). Rettssystemet. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01992-5. p. 4–25.
 • Mestad, Ola (2013). Internasjonaliseringa ved Det juridiske fakultetet etter 1945. In Bull, Kirsti Strøm & Halvorsen, Marit (Ed.), Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse. Akademisk Publisering. ISSN 9788281520400. p. 138–150.
 • Mestad, Ola (2013). Claus Winter Hjelms lovboksarbeid: samfunnsordning og regulert kontraktsfridom. In Michalsen, Dag & Sandvik, Hilde (Ed.), Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie. Pax Forlag. ISSN 978-82-530-3632-8. p. 196–215.
 • Mestad, Ola (2013). Linjene vidare til 1814. In Mestad, Ola (Eds.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISSN 9788253036311. p. 339–349.
 • Mestad, Ola (2013). Schlegel mot Sir William Scott i 1800 - Schlegels internasjonale priserettsstudie. In Mestad, Ola (Eds.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISSN 9788253036311. p. 299–322.
 • Mestad, Ola (2013). Schlegels "Almindelige stateret" - oppskrift for grunnlovsfedre? In Mestad, Ola (Eds.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISSN 9788253036311. p. 214–243.
 • Mestad, Ola (2013). Innleiing - eineveldehovudstad, politikk og studiar. In Mestad, Ola (Eds.), Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISSN 9788253036311. p. 11–27.
 • Mestad, Ola (2011). Kven var "Nansen" i The Times våren 1905? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mestad, Ola (2011). Germansk lengt. Kva var det som drog keisar Wilhelm til norskekysten år etter år? Dag og Tid. ISSN 0803-334X. p. 28–29.
 • Mestad, Ola (2011). Attribution of responsibility to listed companies. In Mestad, Ola; Nystuen, Gro & Føllesdal, Andreas (Ed.), Human rights, corporate complicity and disinvestment. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-01285-1. p. 79–106. doi: 10.1017/cbo9781139003292.006.
 • Mestad, Ola; Nystuen, Gro & Føllesdal, Andreas (2011). Introduction. In Mestad, Ola; Nystuen, Gro & Føllesdal, Andreas (Ed.), Human rights, corporate complicity and disinvestment. Cambridge University Press. ISSN 978-1-107-01285-1. p. 1–15.
 • Mestad, Ola (2010). Avbestilling i entreprisekontraktar. In Barbo, Jan Einar & Simonsen, Lasse (Ed.), På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40067-2. p. 328–346.
 • Mestad, Ola (2010). Noregs Bank som aksjeselskap i 1816 - selskapsrettsleg forankring av stabilt pengevesen. In Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir & Normann, Kristin (Ed.), Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40066-5. p. 207–220.
 • Mestad, Ola (2009). Rettens kilder og anvendelse. In Lilleholt, Kåre (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01406-7. p. 5–29.
 • Mestad, Ola (2009). Schweigaard - mennesket, professoren, politikaren. In Mestad, Ola (Eds.), Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-029-5. p. 11–35.
 • Mestad, Ola (2009). Schweigaard og den franske traktatsak 1865. Skipsfarten, folkerettsleg handelsliberalisering og Stortingets suverenitet. In Mestad, Ola (Eds.), Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering. ISSN 978-82-8152-029-5. p. 229–274.
 • Mestad, Ola (2009). Anton Martin Schweigaard - den store skipsfartspolitikar. Årbok. Norsk Maritimt Museum. ISSN 1502-170X. 2008, p. 11–48.

View all works in Cristin

 • Mestad, Ola & Michalsen, Dag (2021). Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISBN 9788215022581. 1536 p.
 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (2018). Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos. ISBN 978-3-8487-3219-7. 1177 p.
 • Mestad, Ola; Graver, Hans Petter & Müller-Graff, Peter-Christian (2016). European Law and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH. ISBN 9783830537182. 278 p.
 • Holmøyvik, Eirik; Michalsen, Dag & Mestad, Ola (2015). Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag. ISBN 9788253037929. 476 p.
 • Müller-Graff, Peter-Christian & Mestad, Ola (2014). The rising complexity of European law. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag. ISBN 978-3-8305-3334-4. 221 p.
 • Mestad, Ola (2013). Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag. ISBN 9788253036311. 424 p.
 • Mestad, Ola; Nystuen, Gro & Føllesdal, Andreas (2011). Human rights, corporate complicity and disinvestment. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-01285-1. 277 p.
 • Mestad, Ola (2009). Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering. ISBN 978-82-8152-029-5. 386 p.

View all works in Cristin

 • Mestad, Ola (2021). Petroleumsgivinga og kravet om bruk av norske ressursar, selskap og arbeidskraft.
 • Mestad, Ola (2021). § 78. In Mestad, Ola & Michalsen, Dag (Ed.), Grunnloven: Historisk kommentarutgave 1814-2020. Universitetsforlaget. ISSN 9788215022581. p. 739–741.
 • Mestad, Ola (2020). Kronikk: Etikk i forvaltninga av oljefondet Vi føreslår eit nytt kriterium i det et etiske rammeverket for Oljefondet: Å utelukke selskap som sel militært materiell til statar som bruker dette til alvorlege og systematiske brudd på humanitærretten. . Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Mestad, Ola (2020). Innlegg: Finansdepartementet kan instruere banken om leiartilsetting i Oljefondet Finansdepartementet har rett til å instruere Noregs Bank om leiartilsettinga i Statens pensjonsfond utland (SPU). Vurderinga frå Arntzen de Besche held ikkje. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Meling, Marie & Mestad, Ola (2020). Styret må ikkje slå selskapet konkurs for tidleg. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372. p. 30–31.
 • Mestad, Ola (2019). §2 Rettens kilder og anvendelse. In Irgens-Jensen, Harald (Eds.), Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03193-4. p. 4–28.
 • Mestad, Ola (2018). Legal Issues in the Norwegian Ice Cutting Business.
 • Mestad, Ola (2015). Foreword. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies. ISSN 0036-5653. 54(1), p. 5–7.
 • Mestad, Ola (2015). Grunnlova § 1: Fleksibel suverenitet og udeleleg territorium, Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag. ISSN 9788253037929. p. 298–325.
 • Mestad, Ola (2015). Schlegels "Almindelige statsret" - oppskrift for grunnlovsfedre? Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag. ISSN 9788253037929. p. 86–130.
 • Mestad, Ola (2014). Kor radikal var eigentleg grunnlova i 1814? In Wille, Gunnar E. & Wessel-Aas, Stein (Ed.), Norske selskab feirer grunnloven. Tekster i utvalg fra Norske selskab i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014. Norske Selskab. ISSN 978-82-999801-0-4. p. 75–87.
 • Michalsen, Dag & Mestad, Ola (2014). Christian Frederik og Karl Johan – det doble dobbeltspelet som berga grunnlova i 1814.
 • Mestad, Ola (2013). Kongen som gav etter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Mestad, Ola (2013). Ingen kvardagshelt - Christian Magnus Falsen var ein mann som det er interessant å prøve å forstå. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mestad, Ola (2012). Europas innebygde frykt for folkestyre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. p. 4–5.
 • Mestad, Ola (2012). Moderat revolusjonsgrunnlov - Den norske grunnlova av 1814 var mellom dei siste av ei rekkje revolusjonære grunnlover i tida 1776-1815. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Mestad, Ola (2012). Dei lange linene. Dag og Tid. ISSN 0803-334X.
 • Mestad, Ola; Sund, Eirik Wold; Sæteren, Annichen Kongsvik; Marcussen, Mira Christine; Hauge, Katrine Broch & Alvik, Ivar [Show all 9 contributors for this article] (2021). Fremtidens havbruksforvaltning. Utredning fra en arbeidsgruppe ved Nordisk institutt for sjørett. Sjørettsfondet. ISSN 0332-7868.
 • Mestad, Ola (2020). Verdier og ansvar. Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. ISSN 0333-2306. 2020(7).
 • Mestad, Ola (2019). Åpenhet om leverandørkjeder. Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Utredning fra Etikkinformasjonsutvalget. Etikkinformasjonsutvalget.

View all works in Cristin

Published Oct. 4, 2013 1:14 PM - Last modified Jan. 18, 2021 10:53 AM