Ola Mestad

Image of Ola Mestad
Norwegian version of this page
Phone +47 22859376
Mobile phone +47 92881455
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

During the academic year 2016-2017 Ola Mestad was located at the Lauterpacht Centre for International Law in Cambridge

Tags: European Law, Europe, Nordic, Head of Institute

Publications

 • Mestad, Ola (2020). Amerikansk inspirasjon i grunnlovsarbeidet i 1814, I: Bård Frydenlund; Torleif Rosager Hamre & Andre Larsen Avelin (red.),  Grunnlovsfedre på tvers av Atlanteren. Norsk og amerikansk konstitusjonshistorie.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402702.  Kapittel.  s 31 - 49
 • Mestad, Ola (2020). Instruksjonsrett for finansministeren og Stortinget. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  30(4), s 6- 9
 • Mestad, Ola (2019). Rettens kilder og anvendelse, I: Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.),  Juridisk metode og tenkemåte.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028354.  Kapittel 3.  s 69 - 113
 • Mestad, Ola (2019). Revolution, requisition and recognition: Norwegian-Soviet relations, 1917-1925, In Alla Pozdnakova (ed.),  Russian Revolutions of 1917: Scandinavian Perspectives.  Wildy, Simmons and Hill Publishing.  ISBN 9780854902750.  Kapittel.  s 117 - 127
 • Arnesen, Finn; Mestad, Ola; Graver, Hans Petter; Fredriksen, Halvard Haukeland & Vedder, Christoph (2018). Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe, In Finn Arnesen; Halvard Haukeland Fredriksen; Hans Petter Graver; Ola Mestad & Christoph Vedder (ed.),  Agreement on the European Economic Area - A Commentary.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  Chapter.  s 1 - 12
 • Mestad, Ola (2018). Identifying effective practices in offering good Offices and mediation for OECD national contact points, In Catherine Kessedjian & Nicola Bonucci (ed.),  40 ans. Des lignes directrices de l´OCDE pour les entreprises multinationales. 40 years of the OECD guidelines for multinational enterprises.  Editions A. Pedone.  ISBN 978-2-233-00868-8.  Kapittel.  s 165 - 173
 • Mestad, Ola (2018). Likskapsprinsippet i Eidsvollgrunnlova, I: Ola Alsvik; Hans Hosar & Marianne Wiig (red.),  I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-377-6.  Kapittel 07.  s 217 - 255
 • Mestad, Ola (2018). The voice of affected persons in the OECD guidelines and guidance documents, In Herman Mulder; Martijn Schelteman; Sander van t` Foort & Constance Kwant (ed.),  OECD guidelines for multintional enterprises: a glass half full. A liber amicorum for dr. Roel Nieuwenkamp, Chair of the OECD working party on responsible business conduct 2013-2018.  OECD Publishing.  Kapittel.  s 77 - 88
 • Mestad, Ola (2017). Noreg som grunnlovsland, I: Olaf Aagedal; Pål Ketil Botvar & Ånund Brottveit (red.),  Kunsten å jubilere. Grunnlovsfeiring og minnepolitikk.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3912-1.  Kapittel 12.  s 204 - 223
 • Mestad, Ola (2017). Noregs Banks historie i eit langsiktig juridisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  96(3), s 309- 335 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-04-04 Full text in Research Archive.
 • Mestad, Ola (2017). The 1814 Treaty of Kiel - Norwegian sovereignty and Natural law, In Stefan Lorenzmeier & Hans-Peter Folz (ed.),  Recht und Realität. Festschrift für Christoph Vedder.  Nomos.  ISBN 9783848731725.  III..  s 536 - 555
 • Mestad, Ola (2017). The impact of the US constitution on the Norwegian constitution and on emigration to America, In Terje Mikael Hasle Joranger & Harry T. Cleven (ed.),  Norwegian-American Essays 2017.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-879-1.  Kapittel.  s 27 - 44 Full text in Research Archive.
 • Mestad, Ola (2016). Christian Frederiks skygge. Kongespørsmålet under det overordentlege stortinget, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  kapittel.  s 113 - 139
 • Mestad, Ola (2016). Kampen om banken (opposisjonsinnlegg ved disputasen), I:  Kampen om banken. Et historisk perspektiv på utformingen av det nye Norges bank- og pengevesen ca. 1814–1816.  Norges Bank.  ISBN 978-82-7553-946-3.  Opposisjonsinnlegg ved disputasen.  s V - IX
 • Mestad, Ola (2016). Korfor redda Christian Frederik grunnlova i 1814?. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  95(3), s 359- 383 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-03-03
 • Mestad, Ola (2015). Dissensens alvor. Om nyare dissensar i Høgsterett, I: Tore Schei; Toril Marie Øie (red.),  Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02464-6.  Kapittel.  s 222 - 253
 • Mestad, Ola (2015). Høgsterett 200 år. Feirar retten jubileum i feil år?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(5), s 279- 286
 • Mestad, Ola (2015). Managing the nation`s wealth - the government take and the resource curse. MarIus.  ISSN 0332-7868.  456, s 211- 226
 • Mestad, Ola (2015). Skapande motstand - Noreg i 1814, I: Roald Berg & Svein Ivar Langhelle (red.),  "Mod som en konge" : bøndene, makten og politikken 1800-1850.  Bodoni forlag.  ISBN 978-82-7128-806-8.  Kapittel.  s 13 - 24
 • Mestad, Ola (2015). The most awkward and embarrassing question: British treaty obligations, the role of the Law of Nations and the establishment of the Swedish Norwegian Union in 1814. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  54(1), s 48- 64
 • Mestad, Ola (2014). Amerikansk inspirasjon i den norske grunnlova. Frihetstreet i Nord-Amerikas jord. American inspiration in the Norwegian Constitution. The tree of freedom on North American soil, I: Gudleiv Forr (red.),  Rødt, hvitt og blått. Norsk grunnlov, amerikansk inspirasjon.  ART PRO Forlag AS.  ISBN 9788291163086.  Kapittel.  s 73 - 85
 • Mestad, Ola (2014). Korleis forske på grunnlova?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1), s 53- 56
 • Mestad, Ola (2014). Lyksalighed og pragmatisme - den norske grunnlova 200 år. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  (3), s 28- 37
 • Mestad, Ola (2014). Rettssystemet, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01992-5.  § 2.  s 4 - 25
 • Mestad, Ola (2014). Suvereniteten tilbakegitt det norske folk ved Kieltraktaten. Det oversedde natur- og statsrettsgrunnlaget for norsk sjølvstende og grunnlov i 1814. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  93(1), s 35- 65
 • Mestad, Ola (2014). United States recognition of Norway`s independence in 1905: Norway`s and Norwegian Americans` Strategies for recognition by the United States in the summer of 1905 and president Roosevelt`s response. Norwegian-American Essays.  ISSN 0809-1366.  s 273- 312
 • Mestad, Ola (2013). Claus Winter Hjelms lovboksarbeid: samfunnsordning og regulert kontraktsfridom, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.),  Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  Kapittel 10.  s 196 - 215
 • Mestad, Ola (2013). Innleiing - eineveldehovudstad, politikk og studiar, I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  Kapittel I.  s 11 - 27
 • Mestad, Ola (2013). Internasjonaliseringa ved Det juridiske fakultetet etter 1945, I: Kirsti Strøm Bull & Marit Halvorsen (red.),  Det juridiske fakultet gjennom 200 år. Kontinuitet og fornyelse.  Akademisk Publisering.  ISBN 9788281520400.  Kapittel.  s 138 - 150
 • Mestad, Ola (2013). Linjene vidare til 1814, I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  Kapittel 16.  s 339 - 349
 • Mestad, Ola (2013). Schlegel mot Sir William Scott i 1800 - Schlegels internasjonale priserettsstudie, I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  Kapittel 14.  s 299 - 322
 • Mestad, Ola (2013). Schlegels "Almindelige stateret" - oppskrift for grunnlovsfedre?, I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  Kapittel 10.  s 214 - 243
 • Mestad, Ola (2011). Attribution of responsibility to listed companies, In Ola Mestad; Gro Nystuen & Andreas Føllesdal (ed.),  Human rights, corporate complicity and disinvestment.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-01285-1.  5.  s 79 - 106
 • Mestad, Ola (2011). Germansk lengt. Kva var det som drog keisar Wilhelm til norskekysten år etter år?. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 28- 29
 • Mestad, Ola (2011). Kven var "Nansen" i The Times våren 1905?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 17
 • Mestad, Ola; Nystuen, Gro & Føllesdal, Andreas (2011). Introduction, In Ola Mestad; Gro Nystuen & Andreas Føllesdal (ed.),  Human rights, corporate complicity and disinvestment.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-01285-1.  1.  s 1 - 15
 • Mestad, Ola (2010). Avbestilling i entreprisekontraktar, I: Jan Einar Barbo & Lasse Simonsen (red.),  På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40067-2.  Kapittel.  s 328 - 346
 • Mestad, Ola (2010). Noregs Bank som aksjeselskap i 1816 - selskapsrettsleg forankring av stabilt pengevesen, I: Gudmund Knudsen; Geir Woxholth & Kristin Normann (red.),  Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40066-5.  Kapittel.  s 207 - 220
 • Mestad, Ola (2009). Anton Martin Schweigaard - den store skipsfartspolitikar. Årbok. Norsk Maritimt Museum.  ISSN 1502-170X.  2008, s 11- 48
 • Mestad, Ola (2009). Rettens kilder og anvendelse, I: Kåre Lilleholt (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01406-7.  § 2.  s 5 - 29
 • Mestad, Ola (2009). Schweigaard - mennesket, professoren, politikaren, I: Ola Mestad (red.),  Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-029-5.  Kapittel 1.  s 11 - 35
 • Mestad, Ola (2009). Schweigaard og den franske traktatsak 1865. Skipsfarten, folkerettsleg handelsliberalisering og Stortingets suverenitet, I: Ola Mestad (red.),  Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-029-5.  Kapittel 9.  s 229 - 274
 • Mestad, Ola (2008). Krig, politikk og veddemål på Stortinget. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(1), s 33- 44
 • Mestad, Ola (2008). NATO og suvereniteten 1949-1951, I: Roald Berg (red.),  Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0808-1.  Kapittel.  s 114 - 135
 • Mestad, Ola (2008). Næringsfridom i 1814-grunnlova, I:  Forfatningsteori møter 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-018-9.  s S. 21-94

View all works in Cristin

 • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola & Vedder, Christoph (ed.) (2018). Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos.  ISBN 978-3-8487-3219-7.  1177 s.
 • Mestad, Ola; Graver, Hans Petter & Müller-Graff, Peter-Christian (2016). European Law and National Constitutions. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH.  ISBN 9783830537182.  278 s.
 • Holmøyvik, Eirik; Michalsen, Dag & Mestad, Ola (2015). Lærebok i forfatningshistorie. Pax Forlag.  ISBN 9788253037929.  476 s.
 • Müller-Graff, Peter-Christian & Mestad, Ola (ed.) (2014). The rising complexity of European law. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag.  ISBN 978-3-8305-3334-4.  221 s.
 • Mestad, Ola (red.) (2013). Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København. Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  424 s.
 • Mestad, Ola; Nystuen, Gro & Føllesdal, Andreas (ed.) (2011). Human rights, corporate complicity and disinvestment. Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-01285-1.  277 s.
 • Mestad, Ola (red.) (2009). Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren. Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-029-5.  386 s.

View all works in Cristin

 • Meling, Marie & Mestad, Ola (2020). Styret må ikkje slå selskapet konkurs for tidleg. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 30- 31
 • Mestad, Ola (2020). Innlegg: Finansdepartementet kan instruere banken om leiartilsetting i Oljefondet Finansdepartementet har rett til å instruere Noregs Bank om leiartilsettinga i Statens pensjonsfond utland (SPU). Vurderinga frå Arntzen de Besche held ikkje.. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Mestad, Ola (2020). Kronikk: Etikk i forvaltninga av oljefondet Vi føreslår eit nytt kriterium i det et etiske rammeverket for Oljefondet: Å utelukke selskap som sel militært materiell til statar som bruker dette til alvorlege og systematiske brudd på humanitærretten.. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Mestad, Ola (2020). Verdier og ansvar. Det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland. NOU - Norges offentlige utredninger. 7.
 • Mestad, Ola (2019). §2 Rettens kilder og anvendelse, I: Harald Irgens-Jensen (red.),  Knophs oversikt over Norges rett.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03193-4.  § 2.  s 4 - 28
 • Mestad, Ola (2019). Åpenhet om leverandørkjeder. Forslag til lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger. Utredning fra Etikkinformasjonsutvalget..
 • Mestad, Ola (2018). Legal Issues in the Norwegian Ice Cutting Business.
 • Mestad, Ola (2015). Foreword. Scandinavica - An International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  54(1), s 5- 7
 • Mestad, Ola (2015). Grunnlova § 1: Fleksibel suverenitet og udeleleg territorium, I:  Lærebok i forfatningshistorie.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037929.  Kapittel 15.  s 298 - 325
 • Mestad, Ola (2015). Schlegels "Almindelige statsret" - oppskrift for grunnlovsfedre?, I:  Lærebok i forfatningshistorie.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037929.  Kapittel 5.  s 86 - 130
 • Mestad, Ola (2014). Kor radikal var eigentleg grunnlova i 1814?, I: Gunnar E. Wille & Stein Wessel-Aas (red.),  Norske selskab feirer grunnloven. Tekster i utvalg fra Norske selskab i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014.  Norske Selskab.  ISBN 978-82-999801-0-4.  Kapittel.  s 75 - 87
 • Michalsen, Dag & Mestad, Ola (2014). Christian Frederik og Karl Johan – det doble dobbeltspelet som berga grunnlova i 1814.
 • Mestad, Ola (2013). Ingen kvardagshelt - Christian Magnus Falsen var ein mann som det er interessant å prøve å forstå. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Mestad, Ola (2013). Kongen som gav etter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 10
 • Mestad, Ola (2012). Dei lange linene. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.
 • Mestad, Ola (2012). Europas innebygde frykt for folkestyre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Mestad, Ola (2012). Moderat revolusjonsgrunnlov - Den norske grunnlova av 1814 var mellom dei siste av ei rekkje revolusjonære grunnlover i tida 1776-1815. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Andenæs, Mads & Mestad, Ola (2009). Opent seminar 26.august kl 15-17: Avtalemekanismar i finanskrisa - risikooverføring frå bustadlån i USA til norske kraftkommunar.
 • Lilleholt, Kåre & Mestad, Ola (2008). Bokmelding av Lars Björne, Den nordiska rättsvetenskapens historia I-IV. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  47(4), s 237- 248
 • Mestad, Ola (2008). Avtaletolkning - vist gjennom høgsterettspraksis.
 • Mestad, Ola (2008). Consequences of wilful misconduct and gross negligence in Norwegian contract law.
 • Mestad, Ola (2008). Corruption and the government pension fund - global.
 • Mestad, Ola (2008). Den store professorpolitikar A.M. Schweigaard.
 • Mestad, Ola (2008). Exclusion of companies: what should not be acceptable to a responsible investor under any circumstance?.
 • Mestad, Ola (2008). Global legal pluralism: Multiple regimes and multiple modes of thought.
 • Mestad, Ola (2008). Investors´ responsibilities for companies´ human rights violations experiences from the Council on Etics for the Norwegian Government Pension Fund - Global.
 • Mestad, Ola (2008). Investors´ responsibility for companies´ ethical violations - with particular emphasis on mining.
 • Mestad, Ola (2008). Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (kulturlova), I: Peter Lødrup; Knut Kaasen & Steinar Tjomsland (red.),  Norsk Lovkommentar 2008.  Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-39016-4.  29. juni 2007 nr. 89.  s 4313 - 4316
 • Mestad, Ola (2008). NATO og suvereniteten.
 • Mestad, Ola (2008). Oljeselskaps samfunnsansvar - kva for plass har etikken?.
 • Mestad, Ola (2008). Schweigaard og den franske traktat 1865: folkerettsleg handelsliberalisering og Stortingets suverenitet.
 • Mestad, Ola (2008). UNESCO-konvensjonen om kulturelt mangfald som rammeverk for å utvikle nasjonal kulturpolitikk.
 • Mestad, Ola (2008). Utvisning og forvaltningsrett.
 • Mestad, Ola (2008). WTO - institusjonar, regelverk og påverknader på nasjonal rett.
 • Mestad, Ola (2008). WTO and liberalization of maritime transport services.
 • Mestad, Ola (2008). WTO in a European maritime context.
 • Arnesen, Finn; Bjørnebye, Henrik; Mestad, Ola & Alvik, Ivar (2007). EØS-rettslige rammer for revisjon av energiloven. Utredning til Olje- og energidepartementet 9. juli 2007.
 • Mestad, Ola (2007). Attribution of corporate wrongdoing to the institutional investor.
 • Mestad, Ola (2007). EUs tenestedirektiv - rettslege konsekvensar for norsk næringsliv og politikk.
 • Mestad, Ola (2007). Eigarskapsmeldinga og dei statlege aktørane på energiområdet: Statkraft og Statnett.
 • Mestad, Ola (2007). Endringssystemet i NS 8405 - dynamikken i kontrakten.
 • Mestad, Ola (2007). Jussamarbeid med Nord-Amerika - særleg samarbeidet University of North Dakota School of Law og Det Juridiske fakultet, Oslo.
 • Mestad, Ola (2007). Kontraktsrevisjon og tolking av standardkontraktar.
 • Mestad, Ola (2007). Kontraktstolking i forretningsforhold - legg Høgsterett no meir vekt på ordlyden?.
 • Mestad, Ola (2007). Korleis vurdere verstingar? Etiske vurderingar av aksjeselskap der Statens pensjonsfond-Utland er eigar.
 • Mestad, Ola (2007). Krig, veddemål og politikk.
 • Mestad, Ola (2007). Ny kulturlov. Gjennomgang av framlegget frå KKD.
 • Mestad, Ola (2007). Samordnings- og koordineringsplikter i NS 8405.

View all works in Cristin

Published Oct. 4, 2013 1:14 PM - Last modified Jan. 18, 2021 10:53 AM