Studier

De ansatte tilknyttet senteret forsker og underviser særlig i EU- og EØS-rett. I tillegg arrangerer senteret kurs og seminarer om aktuelle EU- og EØS-rettslige temaer.

Kjernen i Senter for europaretts undervisningsportefølje er det obligatoriske faget EØS-rett (del av emnet JUS2211) i Masterstudiet i rettsvitenskap. Et av senterets viktigste bidrag til det norske samfunnet er å sørge for at alle jurister har en viss innsikt i reglene om fri bevegelighet, EØS-avtalens stilling i norsk rett, og EU/EØS/EFTA-institusjonenes virkemåte.

Europaretten utgjør langt mer enn det som dekkes i EØS-rettsfaget. En viktig oppgave for senteret i tiden fremover vil være å samle fakultetets europarettslige valgfag, og dermed bygge opp et europarettslig undervisningsmiljø. Sentrale fag i den forbindelse vil være Offentlige anskaffelser (JUS5940), EU Competition Law (JUS5310), og et fordypningsfag i sentral EU-rett (JUS5440 – EU Substantive Law).

Publisert 3. mars 2020 11:35 - Sist endret 25. juni 2020 11:03