Eritrea i kritisk lys

Eritrea fremstår som oftest som et internasjonalt uromoment. Men det er lite fokus på landets interne brudd på menneskerettighetene, viser SMR-forsker Kjetil Tronvoll i boken The Lasting Struggle for Freedom in Eritrea.

- Bokens undertittel, Human Rights and Political Development 1991 - 2009 er illustrerende, sier Tronvoll. Dette er en analyse av hvordan Afrikas nyeste stat har utviklet seg til en versting hva angår brudd på menneskerettighetene.

- Normalt presenteres Eritrea som en lokal ugagnskråke. Vi hører lite om de interne forholdene i landet. Hvorfor er det slik?

- Det er to forklaringer, minst: For det første er det internasjonale samfunnet primært opptatt av konflikter på regionalt nivå, og lille Eritrea drukner i støyen fra Sudan, Etiopia og Somalia. USA definerer krigen mot terror som grunnlaget for engasjementet i området. Her fremstår Eritrea som en støttespiller for inslamistbevegelsene i Somalia.
Den andre forklaringen henger sammen med det faktum at Eritrea er et meget lukket samfunn. Det er vanskelig å komme inn i landet, og er man først der, er det vanskelig å komme rundt i landet. Det finnes ingen frie organisasjoner, konstellasjoner eller massemedia. Staten kontrollerer alle former for menneskelig kommunikasjon. Informasjonen stammer i hovedsak fra de tusenvis av flyktninger som forlater landet månedlig.

- Hvorfor kommer denne boka nå?

-Den er en del av et større initiativ, frontet av Oslosenteret for Fred og Menneskerettigheter ved Kjell Magne Bondevik. Målet er å etablere en kunnskapsbase om menneskerettighetssituasjonen i Eritrea, for på denne måten å bidra til en mer positiv utvikling.

Sier  Kjetil Tronvoll, som i tilknytning til lansering av boka har presentert den i en rekke internasjonale fora både i Europa, i USA og innen FN, i samarbeid med Kjell Magne Bondevik.

 

Av Christian Boe Astrup
Publisert 13. nov. 2009 12:52 - Sist endret 10. sep. 2015 14:40