Forskning

Forskningsprosjekter og forskergrupper

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskerutdanning: Ph.d.

SMR inngår i Ph.d.-programmet til Det juridiske fakultet, og har flere kandidater som fokuserer på menneskerettigheter

Forskningsaktuelt

Siste publikasjoner

Nordic Journal of Human Rights

Utgis av SMR i samarbeid med Routledge, Taylor & Francis Group. Sjefredaktører: Bård A Andressen og Peris S Jones.