Studier

Studieprogrammer

Master (1 1/2 - 2 år)

Kontakt oss

Emner

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen menneskerettigheter.

Personlig timeplan: Mine studier

minestudier.no får du en timeplan med undervisning for alle dine emner. Du kan abonnere på timeplanen til din egen kalender på mobil.

Masterstipend ved SMR

Planlegger du å skrive Masteroppgave om menneskerettigheter i Asia og å levere denne i vår- eller høstsemesteret 2020? Inntil to studentstipend à kr 30.000 utlyses med søknadsfrist 20. januar 2020.

Fritt Ord studentstipend

Skriver du Masteroppgave innen menneskerettigheter, ytringsfrihet og/eller demokrati?

Studentstipend med støtte fra stiftelsen Fritt Ord utlyses årlig. 

Kurs som tilbys (på engelsk)

Introduksjonskurs til menneskerettigheter 

Kurset tilbyr grunnleggende kunnskaper om de internasjonale menneskerettighetene og gir kunnskap om hvordan disse prinsippene, standardene og tilnærmingsformene kan anvendes i daglig, praktisk arbeid. Lenke til informasjon om neste kurs finner du her når det er klart.

Si fra om læringsmiljøet!

Meld fra om positive eller negative sider ved læringsmiljøet.