Kontaktinformasjon

Telefon: +47 22 84 20 01.

Kart

Reisebeskrivelse fra Gardermoen

Besøksadresse

Domus Juridica, 7. etasje, Kristian Augusts gate 17, 0164 Oslo 

Postadresse

Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

 

Kontakt Det juridiske fakultet

 

Publisert 7. jan. 2013 09:26 - Sist endret 21. des. 2020 14:52