Kontaktinformasjon

Telefon: +47 22 84 20 01.

E-post: info@nchr.uio.no

Besøksadresse

Cort Adelersgate 30, 2. og 3. etasje.

Postadresse

Postboks 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Publisert 7. jan. 2013 09:26 - Sist endret 10. mai 2019 13:08