SMR-forskers avhandling utgitt på spansk

-En bygdebok om et folk og en kultur i et land med svært få bygdebøker. Slik beskriver forfatteren, Stener Ekern sin avhandling, som nå er utgitt på spansk i Guatemala.

Fra lanseringen i Totonicapán: Forfatteren, Stener Ekern, overrekker et eksemplar av boka til Norberto Vásquez, årets valgte politiske leder for det samfunnet avhandlingen beskriver.

Lederskap og fellesskap i indiansk Guatemala.

Dette er den norske tittelen på sosialantropolog Stener Ekerns doktoravhandling, som er et studium av lokal politikk i  mayasamfunnet i Guatemala.
-Hovedpoenget med avhandlingen er å vise at det finnes en mer eller mindre distinkt politisk tradisjon i maysamfunnet, som dessuten er under stadig endring.

Denne avhandlingen er nå utgitt på spansk, I Guatemala, og dermed gjort tilgjengelig for de menneskene den handler om. Sett med antropologiske øyne utgjør den politiske tradisjonen som beskrives bare én av tusen måter å ordne et samfunn på. Det essensielle er at staten Guatemala og utenlandske hjelpere bør se like mye til denne stedegne tradisjonen som til europeiske og amerikanske forbilder når staten konsolideres og moderniseres.

Det er forlaget Cholsamaj i Guatemala som har utgitt boken, med støtte fra Forskningsrådet, Norsk Senter for menneskerettigheter og forfatteren selv. De snaut tusen eksemplarene skal spres blant studenter, universitetslærere, utviklingsarbeidere og forvaltning i Guatemala.

-Boken er allment tilgjengelig i bokhandlere, men det er klart at det forholdsvis tunge faglige innholdet først og fremst er rettet mot de nevnte gruppene, sier Ekern. Boken ble offisielt lansert i juni, ved to ulike arrangementer i Guatemala. Lanseringen i hovedstaden foregikk i regi av Flacso, en latinamerikansk samarbeidsorganisasjon for høyere utdanning og forskning. Og i tillegg hadde forfatteren og utgivere valgt selve åstedet for undersøkelsene - Totonicapán - som ramme for bokas første lansering.

Publisert 18. aug. 2010 14:30