Burgen-stipend til Multi-Rights-forsker

PostDoc Reidar Maliks ved MultiRights har mottatt det prestisjefylte Burgen-stipendet.

Burgen-stipendene deles ut av  the Academy of Europe - Academia Europaea- til forskere på et tidlig stadium i post-doc-perioden som viser "betydelig potensiale innen eget felt".

Kandidater til stipendet velges av et forskerpanel. Og The Burgen Scholarship award dekker alle kostnader forbundet ved deltakelse i Academia Europaeas årlige konferanse, som i år ble holdt i Bergen i september.

The Academy of Europe - Academia Europaea - er en europeisk sammenslutning av forskere som i fellesskap ønsker å fremme kunnskap, utdannelse og forskning. Akademiet ble etablert i 1988.


 

Publisert 14. sep. 2012 14:44 - Sist endret 26. aug. 2016 14:50