Ny inkarnasjon av the Nordic Network in Human Rights Research

Er menneskerettighetsforskning metodologisk slurvete, og hva kan vi i så fall gjøre med det? Dette er noen av spørsmålene bak den nye inkarnasjonen av det NordForsk-finansierte Nordic Network in Human Rights Research, hvor hovedtemaet er metodologiske utfordringer. 

Tre år med metodologiske utfordringer

Norsk senter for menneskerettigheter arrangerte åpningsseminar for det nye nettverket 20. januar. Seminaret samlet representanter fra majoriteten av partnerinstitusjonene samt lokale studenter og forskere.

Professor Bård A. Andreassen er nettverkets faglige leder. I sitt åpningsinnlegg pekte han på at menneskerettighetsforskning, som et høyst flerfaglig forskningsfelt, har blitt anklaget for metodologisk slurv. Uansett om dette er tilfellet eller ikke, har menneskerettighetsforskere gode grunner til å bli mer bevisste på forskningsmetode.  Derfor har det nye nettverket som mål å være et forum for å diskutere metodespørsmål og produsere vitenskapelige publikasjoner om temaet.

Nettverket, som nå har beveget seg bort fra det opprinnelige nordiske formatet ved å inkludere partnere i Firenze og Harvard, vil organisere forskningspaneler, workshops og forskerkurs, og dele ut mobilitetsstipend til unge forskere.

SMR leder nettverket

Åpningsseminaret markerte også at SMR skal lede nettverket i perioden 2012-2014. SMR overtar dermed det administrative lederskapet fra Institutet för mänskliga rättigheter ved Åbo Akademi i Turku. Instituttets leder, professor Elina Pirjatanniemi, oppsummerte den forrige nettverksperioden på seminaret. Høydepunkter inkluderer blant annet atten fullførte doktorgrader og femten forskerkurs assosiert med nettverket, en høy standard å leve opp til i de kommende årene.

Av Jenny Graver
Publisert 28. jan. 2012 16:29