Fra konflikt til demokratisk stabilitet?

Electoral Quotas and the Challenges of Democratic Transition in Conflict-Ridden Societies (Valgkvoteordninger og utfordringer ved overgang til demokrati i konfliktfylte samfunn).

Dette  er tittelen på en rapport forfattet av Nils Butenschøn og Kåre Vollan, utarbeidet med støtte fra Utenriksdepartementet og publisert som NORDEM Special Report.

- Målet har vært å undersøke betingelsene for vellykket demokratisering i samfunn som har gjennomlevd borgerkrig eller andre sterke indre konflikter.
Utgangspunktet etter slik konflikt er ofte en fundamental mangel på tillit og trygghet i forholdet mellom gruppene som skal bygge en demokratisk framtid sammen.
Vi ser på en side ved slike prosesser som ofte ikke blir tillagt tilstrekkelig vekt, eller oversett fordi det reiser kompliserte politiske og praktiske spørsmål; nemlig valgsystemet. Demokrati i betydningen flertallsbeslutninger gir ofte ikke tilstrekkelig beskyttelse av minoritetenes rettigheter i de situasjonene vi her snakker om.
Vi ser nærmere på bruken og effekten av kvoteordninger som tar sikte på å sikre minoriteter representasjon i det politiske systemet.

Dette sier Nils Butenschøn og Kåre Vollan, hovedforfatterne bak rapporten Electoral Quotas and the Challenges of Democratic Transition in Conflict-Ridden Societies (Valgkvoteordninger og utfordringer ved overgang til demokrati i konfliktfylte samfunn). Bjørn Erik Rasch og Tonje Merete Viken har også gitt viktige bidrag til rapporten som er gjennomført med støtte fra Utenriksdepartementet og publisert som NORDEM Special Report.

Rapporten gir et bredt overblikk over alle relevante politiske systemer i verden der denne type kvoter anvendes og inkluderer dybdestudier av tre land som forfatterne har særlig kjennskap til, nemlig Libanon, Bosnia-Herzegovina og Nepal. I disse tre tilfellene gir rapporten også anbefalinger om forbedringer i valgsystemene.

Rapporten kan fås i hardkopi ved henvendelse til SMR.

 

Publisert 21. okt. 2011 12:35 - Sist endret 19. juli 2012 10:57