Prisvinner og talsmann for en internasjonal menneskerettighetsdomstol

-Ved å etablere en internasjonal menneskerettighetsdomstol for hele verden viser vi at vi tar disse rettighetene på alvor. I to novemberdager var den internasjonalt anerkjente jusprofessoren og menneskerettighetsforskeren, formidleren og aktivisten Manfred Nowak en hovedperson på UiO-scenen.

Professor Manfred Nowak leverte et engasjert innlegg for etableringen av en internasjonal menneskerettighetsdomstol under årets minneforelesning for Torkel Opsahl.(foto: CBA)

Årets vinner av Universitetet i Oslos menneskerettighetspris, professor Manfred Nowak, mottok pris, heder og gode ord under en høytidelighet i Gamle festsal, ledet av rektor Ole Petter Ottersen og med fulltallig priskomite til stede, sammen med nærmere 150 andre tilhørere.

Ønsker internasjonal menneskerettighetsdomstol

Tradisjonen tro holdt prisvinneren årets minneforelesning for Torkel Opsahl, dagen etter selve prisseremonien.Ca. 60 personer hadde funnet veien til Theologisk Eksamenssal der Nowak leverte et engasjert innlegg til fordel for etableringen av en internasjonal menneskerettighetsdomstol.

-Det handler dypest sett om å ta menneskerettighetene på alvor, å etablere juridisk forpliktende standarder samt en effektiv mekanisme for å realisere rettighetene internasjonalt, sa Nowak bl.a.  Han pekte videre på at historien etter Annen verdenskrig har etablert et par-tre viktige tidsintervaller som har åpnet for ny og offensiv tenkning hva angår internasjonal rettighetsforvaltning. Sist gang dette skjedde, var i forbindelse med Jernteppets fall rundt 1990.

Noe er oppnådd

-Til tross for skuffelsen som fulgte i kjølvannet av den første optimismen etter 1990, kan vi vise til flere gode resultater, sa Nowak. Det viktigste er utvilsomt den politiske, økonomiske og organisatoriske integreringen i Europa som tross alt har skjedd blant østblokklandene.

Men fortsatt har vi en vei å gå. Nowak påpekte bl.a. at man ser tydelige tendenser til at de *"gamle" grupperingene fortsatt står ved lag, i alle fall uformelt. Østblokkland søker sammen i FNs salonger utenom de offisielle sesjonene, det samme gjør landene i Vest-Europa. Til tross for at de tilsynelatende utgjør en felles blokk. Men vel så viktig som nasjonalstatene er ulike transnasjonale sammenslutninger og konstellasjoner. Det er blant annet her vi merker behovet for en internasjonal menneskerettighetsdomstol  med en jurisdiksjon som er anerkjent også av disse. Det er dessuten ikke bare snakk om et rettsinstans som skal dømme, men som også bør kunne beordre tiltak ut over den rene kompensasjon for å fremme internasjonale menneskerettighetsstandarder, sa Nowak bl.a.

Nowaks forelesning vil bli publisert i sin helhet i en senere utgave av Nordic Journal of Human Rights.

Forsker, formidler, aktivist

Den østerrikske menneskerettighetsjuristen Manfred Nowak var i 1992 med på å etablere Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte  i  Wien der han nå er forskningsdirektør i tillegg til å inneha et professorat i internasjonal rett og menneskerettigheter ved Universitetet  i Wien.  Nowak har også, fra 2006 til 2012, innehatt et gjesteprofessorat  ved Academy on Human Rights and Humanitarian Law, American University  I Washington.

Fra 2012 har han det fagansvaret for  en egen mastergrad i menneskerettigheter ved Universitetet I Wien.

Professor Nowak regnes i dag som en av de fremste menneskerettighetsforkjemperne internasjonalt. Gjennom innsatsen som FNs spesialrapportør for tortur i årene 2004 til 2010 og en lang rekke andre oppdrag for internasjonale organisasjoner, regjeringer og frivillige organisasjoner har han vist utrettelig og modig forsvar for grunnleggende menneskerettigheter.

Gjennom sitt samlede virke som forsker, formidler og aktivist har professor Nowak vist en enestående evne til å kombinere dyp og solid faglig innsikt med kompromissløs integritet samt en formidlingsevne.  Dette har gjort ham til en ettertrakter lærer og foredragsholder i inn- og utland.

Og det er på denne bakgrunn han i år ble hedret med UiOs Menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond – i tillegg til at han altså tradisjonen tro holdt årets Torkel Opsahl-forelesning.

 

 

 

Emneord: Menneskerettighetsprisen, menneskerettighetsdomstolen Av Christian Boe Astrup
Publisert 19. nov. 2013 15:46 - Sist endret 19. nov. 2013 15:50