Maktdeling når våpnene tier

Hva skjer når våpnene tier? Dette diskuteres I en ny bok der SMR-professor Nils A Butenschøn er blant forfatterne. 

Burundi, Rwanda, Etiopia, Libanon, Bosnia-Herzegovina, Nepal, Myanmar, Filippinene og Fiji.  De har alle det til felles at landene har gjennomlevd tildels dyptgående og voldelige konflikter, og at de forsøker å etablere en ny og bærekraftig statskonstruksjon på ruinene.

Ny bok

En ny bok,  Power-Sharing in Conflict-Ridden Societies, utgitt av det britiske forlaget Ashgate, analyserer og evaluerer de ulike systemene som er etablert i de ulike statene med mål om å bygge og og etablere et levende og effektivt demokrati.

Utfordringer knyttet til minoritetsforsvar i samfunn preget av dyp mistillit mellom konfliktparter er et særlig fokus.  Boken er forfattet av SMR-professor Nils A Butenschøn sammen med Kåre Vollan og Øyvind Stiansen.

Ulike løsninger

Hvilke løsninger later til å bidra til demokratisk stabilitet, og hvilke har vist seg å være mindre hensiktsmessige? Spørsmålene blir diskutert i lys av teoretisk litteratur, case-studier og feltarbeide som forfatterne har utført. Konklusjonen er at systemer som baseres på proporsjonal representasjon gir de beste utsiktene for å inkludere ulike gruppeinteresser og –identiteter, og å etablere enhetlige politiske systemer.

Boken er av spesiell interese for studenter som fordyper seg i demokrati og fredsarbeid i tillegg til beslutningstekere og de som arbeider i denne type konfliktområder.

Innhold

Introduksjon 

Publisert 16. nov. 2015 16:04 - Sist endret 24. feb. 2016 13:14