-Metodelære for menneskerettigheter

Research Methods in Human Rights er et banebrytende verk om hvordan man kan forske på menneskerettigheter. SMR-professor Bård A Andreassen er blant redaktørene. 

-Denne boken er et bidrag til å fremme tenkningen omkring en metodisk tilnærming til menneskerettighetsforskningen, sier professor Bård A.  Andreassen. (foto: cba)

-Metodologisk diskusjon er sjelden prioritert innen menneskerettighetsforskningen. Denne boken er et bidrag til å fremme tenkningen omkring en metodisk tilnærming til menneskerettighetsforskningen.

Tverrfaglig karakter

Dette sier Bård A. Andreassen, professor i statsvitenskap ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) og en av tre hovedredaktører for Research Methods i Human Rights – A Handbook, nylig utkommet på det anerkjente forlaget Edward Elgar.  Sammen med forskerne Hans-Otto Sano ved det Danske Institutt for Menneskerettigheter og Siobhán McInerney-Lankford ved Verdensbanken har han levert en bok som i høy grad understreker menneskerettighetsforskningens tverrfaglige karakter.

-Nettopp tverrfagligheten har bidratt til en viss vegring hos oss forskere mot å gi oss i kast med å formulere en helhetlig metodologi for menneskerettighetsforskningen, sier Andreassen. Som påpeker at redaksjonen har samlet bidrag fra ledende forskere innen mange ulike fagfelt, ofte fagfelt som selv er under utvikling. De ulike kapitlene behandler ulike områder, og presenterer helt ferske og oppdaterte vurderinger og gjennomganger av de ulike metodene som er relevante for disiplinene. Med dette som utgangspunkt utvikler antologien et helt eget menneskerettslig metodeapparat.

Håndbok med bred målgruppe

. Boka gir en omfattende gjennomgang av ulike disipliner, og  tilnærminger til fagområdene som omfattes av fellesbetegnelsen «menneskerettigheter». Et mangfold av tema som berøres, som diskriminering, retten til mat, retten til vann, helse og kjønn Nettopp mangfoldet etablerer ulike metodologiske muligheter, samtidig som håndboka – for den er praktisk rettet og orientert – gir nyttige råd om hvordan man best og mest effektivt kan forske på menneskerettigheter, i et akademisk veikryss der mange ulike disipliner møtes.

Håndboka Research Methods in Human Rights har en bred målgruppe: I tillegg til studenter og forskere med juridisk eller samfunnsvitenskapelig ståsted vil boka utvilsomt også være nyttig i en mer operativ kontekst, for aktivister og politikere.

Menneskerettigheter – en egen fagdisiplin

Variasjonen i disipliner, fra jus via økonomi, historie og statsvitenskap til etnografi, sett i et globalt perspektiv, er med på å understreke verdien av en flerfaglig og tverrfaglig tilnærming.

-Virkeligheten er så kompleks og rik på nyanser at interdisiplinære fellesløft er helt nødvendige, ikke minst innen menneskerettighetsforskningen, fremholder Andreassen. –Det har vært viktig for oss å få denne forskningen ut av barndom og pubertet og inn i en avklart og tydelig voksentilværelse, og gi et bidrag som kan styrke akademisk menneskerettighetsforskning, sier Andreassen.

Innholdet

1. Human rights research method           
Bård A. Andreassen, Siobhán McInerney-Lankford and Hans-Otto Sano

Part I Human Rights Research Methods inside Disciplines         

2. The art and science of interpretation in human rights law       
Martin Scheinin

3. Legal methodologies and human rights research: Challenges and opportunities           
Siobhan McInerney-Lankford

4. Core principles in argumentation and understanding: Hermeneutics and human rights             
Hilde Bondevik and Inga Bostad

5. Economics and human rights
Edward Anderson          

6. From the normative to the transnational: Methods in the study of human rights history           
Steven L. B. Jensen and Roland Burke   

7. The potential of ethnographic methods for human rights research     
Sally Engle Merry            

Part II Human Rights Research Methods across Disciplines       

8. Interdisciplinarity and multimethod research
Malcolm Langford          

9. Research ethics for human rights researchers
George Ulrich   

10. Comparative analyses of human rights performance
Bård A. Andreassen

11. Inside the organization. Methods of researching human rights and organizational dynamics
Hans-Otto Sano and Tomas Max Martin

12. Quantitative methods in advocacy oriented human rights research 
Margaret Satterthwaite and Daniel Kacinski       

13. Challenges of Human Rights Measurement 
Simon Walker  

14. Methods of monitoring the right to food      
Kirsteen Shields              

15. Social network analysis in human rights research     
Anna-Luise Chané and Arjun Sharma     

16. Researching discrimination 
Dimitrina Petrova           

17. Assessing work at the intersection of health and human rights: why? how? and who?            
Laura Ferguson

18. Studying (how to study) human rights in plural legal contexts: An exploration of plural water laws in Zimbabwe        
Anne Hellum

Av Christian Boe Astrup
Publisert 21. juni 2017 14:59 - Sist endret 21. juni 2017 15:02