English version of this page

Disputas: Sevda Clark

Sevda Clark ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. The Child Subject - An Intertextual Reconstruction of Liberal subjectivity

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Inger-Johanne Sand, Universitetet i Oslo
  • Professor Shaheen Sardar Ali, School of Law, University of Warwick (1. opponent)
  • Professor Eva Brems, Ghent University (2. opponent)

Leder av disputasen

Prodekan Erling Hjelmeng

Veiledere

  • Professor Anne Hellum
  • Professor Katherine Hunt Federle

 

Publisert 12. apr. 2018 13:09 - Sist endret 18. apr. 2018 10:15