English version of this page

Digital disputas: Domenico Zipoli

LLM Domenico Zipoli ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Power of Engagement: Assessing the Effectiveness of Cooperation between UN Human Rights Treaty Bodies and National Human Rights Institutions

Bildet kan inneholde: skjorte, panne, hår, smil, hake.

Domenico Zipoli

Foto: Geneva Academy

Disputasen vil være digital og man kan følge den direkte via zoom. Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren din.

Delta på disputasen HER

 

Digital versjon av avhandlingen kan bestilles hos: k.h.paulsen@jus.uio.no 

Opptak av prøveforelesningen vil bli tilgjengelig her fra mandag 22. mars

Bedømmelseskomité

  • Professor Freya Baetens (leder) 
  • Professor Christoph Heyns  (1. opponent)
  • Senior Researcher Stephanie Lagoutte (2. opponent)

Leder av disputas

  • Dekan Ragnhild Hennum 

Veiledere

  • Professor Malcolm Langford 
  • Professor Thomas Pegram 


 


 

Publisert 10. mars 2021 10:37 - Sist endret 22. mars 2021 15:07