English version of this page

Disputas: Government belongs where there is Poverty

River Kate Hustad ved Norsk senter for menneskerettigheter vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Government belongs where there is Poverty - The obligations of states in International Human Rights Law to Break the Chains of Poverty

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Anne Hellum, Universitetet i Oslo (leder)
  • Professor David Bilchitz, University of Johannesburg
  • Professor Sigrun Skogly, Lancaster University

Leder av disputas

  • Direktør Inga Bostad

Veileder

 

 


 

Publisert 14. des. 2016 14:49 - Sist endret 9. aug. 2019 13:36