Nordiske perspektiver på fremmedkrigere

Norsk senter for menneskerettigheter arrangerer en interdisiplinær konferanse for unge forskere om ‘Nordiske perspektiver på fremmedkrigere’. Konferansen vil bli holdt i Oslo, Norge.

Konferansen vil samle yngre forskere og erfarende innledere, fra et bredt spekter av disipliner, for å drøfte fenomenet fremmedkrigere fra et tverrfaglig nordisk perspektiv. Målet er å skape muligheter for forskere på et tidlig stadium å møtes og utveksle sin forskning på en konstruktiv måte.

Denne konferansen er åpen for stipendiater og forskere på et tidlig stadium, fra alle forskningsdisipliner som arbeider med disse spørsmålene, i tilknytning til de nordiske landene.

Se engelskspråklig Call for Papers og send inn som anvist.

Frister:

  • Innsending (500 ord) og panelforslag: innen kl 12 den 26. september 2016
  • Melding om aksept: 1. oktober 2016
  • Første utkast innlevering (6-8000 ord): 1. november 2016

Alle innleveringer og henvendelser sendes til: Anne Christine Lie a.c.lie@nchr.uio.no

 

Se program her

 

Publisert 12. aug. 2016 12:56 - Sist endret 13. des. 2016 13:32