Midtveisevaluering for Domenico Zipoli

PhD-kandidat Domenico Zipoli presenterer sitt prosjekt til midtveisevaluering. Avhandlingen har følgende arbeidstittel: 

UN Human Rights Treaty Bodies and National Human Rights Institutions:

Assessing Effectiveness and Modes of Influence

Domenico Zipoli

Evalueringen er todelt, og foregår i sin helhet på engelsk.

Først en åpen, tredelt presentasjon der

  • kandidaten presenterer sitt prosjekt,
  • fulgt av kommentarer fra Universitetslektor ved Institutionen för Globala Studier, Universitetet i Gøteborg, Johan Karlsson SchafferVeileder, professor Malcolm Langford  deltar også, og
  • som avslutning en runde for spørsmål og øvrige kommentarer. 

Den andre delen er et møte mellom kandidat, kommentator, veileder og senterledelsen. 

Det inviteres hermed til deltakelse i den åpne delen av evalueringen. 

Domenicos PhD-prosjekt er engelskspråklig, og har altså tittelen: 

UN Human Rights Treaty Bodies and National Human Rights Institutions:

Assessing Effectiveness and Modes of Influence

Publisert 12. sep. 2018 13:39 - Sist endret 12. sep. 2018 13:50