Prøveforelesning: Amrei Müller

Amrei Müller avholder prøveforelesning for utlyst førsteamanuensisstilling i EMK over oppgitt emne: EMKs stilling og betydning for å sikre bedre beskyttelse av menneskerettighetene i det norske rettssystemet.

Leder av prøveforelesningen

Studiedekan Erling Hjelmeng og instituttleder Gentian Zyberi

Publisert 16. apr. 2019 14:32 - Sist endret 16. apr. 2019 14:32