Prøveforelesning: Ole Henrik Borchgrevink Hansen

Cand. Philol. Ole Henrik Borchgrevink Hansen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How to stem the waves of hate speech and narrow-mindedness? The role of education.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg


 

Publisert 3. apr. 2018 14:48 - Sist endret 17. apr. 2018 15:13