Prøveforelesning: Cecilie Hellestveit

Cecilie Hellestveit ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Should conduct of hostility rules be the same in all non-international armed conflicts?

Tid og sted for disputasen

 

Leder av prøveforelesningen

Publisert 3. juni 2014 13:14 - Sist endret 3. juni 2014 14:19