Prøveforelesning: Hadi Khosravi Lile

Rettssosiolog Hadi Khosravi Lile ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Global normdannelse og nasjonal rettshåndheving - teoretiske og metodiske perspektiver, med ett eller flere eksempler.»  

Tid og sted for disputas

 

For mer informasjon kontakt Gro Tømmereek

Publisert 7. nov. 2011 13:35 - Sist endret 18. nov. 2011 11:44