Prøveforelesning: Isabel Mota Borges

Isabel Mota Borges ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The EU-Turkey Agreement 2016: Refugees, Rights and Public Policy

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Direktør Inga Bostad

 

 

Publisert 2. aug. 2016 11:29 - Sist endret 12. nov. 2018 16:08