Prøveforelesning: Natalia Torres Zuniga

Natalia Torres Zuniga ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Margin of Appreciation in the Latin-American System of Human Rights

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Erling Hjelmeng

Publisert 12. sep. 2019 14:52 - Sist endret 24. sep. 2019 12:57