Prøveforelesning: Joanna Nicholson

Joanna Nicholson ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "The relationship between international criminal law and international humanitarian Law".

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg

Publisert 11. feb. 2015 11:23 - Sist endret 24. feb. 2015 13:46