Prøveforelesning: Sigrid Redse Johansen

Sigrid Redse Johansen ved Norsk senter for menneskerettigheter og Forsvarets Høgskole avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The application of the principle of military necessity to cyber warfare: Possibilities and Challenges.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Alf Petter Høgberg 


 

Publisert 22. nov. 2017 14:42 - Sist endret 7. des. 2017 14:23