Prøveforelesning: Annan Voskuil, LLM,

Annan Voskuil, LLM, ved Senter for Menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The recent United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as an instrument to enhance the rights of indigenous people

Publisert 10. apr. 2008 13:56 - Sist endret 7. apr. 2014 10:55