Prøveforelesning: Yong Zhou

Yong Zhou ved Norsk senter for menneskerettigheter avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Legal pluralism, human rights, and the protection of the rights of indigenous peoples.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Erling Hjelmeng


 

Publisert 20. okt. 2016 13:23 - Sist endret 3. nov. 2016 15:26