Demokrati, menneskerettigheter og design av internasjonale institusjoner (avsluttet)

Prosjektet tar for seg konstitusjonelle og institusjonelle temaer i menneskerettighetenes politiske teori.

Spørsmål som stilles er blant annet: Hvordan kan vi løse verdikonflikten mellom menneskerettigheter og demokrati, og på hvilken bekostning? Og: Skal og kan internasjonale menneskerettighetsinstitusjoner reformeres for å oppnå en høyere grad av ønsket institusjonelt design?

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske presentasjonsside (Democracy, human rights, and the design of international institutions).

Publisert 12. apr. 2010 13:54 - Sist endret 1. apr. 2016 12:20