Deltakere i Fremmedkrigere: Forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia