Konsensusparadokset: Hindrer enighet en rasjonell offentlig diskurs? (avsluttet)

Dette forskningsprosjektet har engelsk hovedside, ettersom engelsk er det språk som anvendes i prosjektet. 

Emneord: Menneskerettigheter, Demokrati
Publisert 14. apr. 2016 14:12 - Sist endret 12. feb. 2018 11:08