Det nordiske menneskerettighetsparadokset (avsluttet)

De nordiske landene fremstår som ambivalente til menneskerettighetene.

På den ene siden er de nordiske landene stolte over å arbeide for menneskerettigheter i utlandet. På den annen side øker motstanden mot å utvide internasjonale menneskerettighetsmekanismer.

Prosjektet har som mål å analysere dette paradokset.

Fullstendig informasjon er å finne på de engelske prosjektsidene (The Nordic human rights paradox).

 

Publisert 2. mai 2012 14:32 - Sist endret 1. apr. 2016 12:21