Oppretting av fortiden - en komparativ studie av hvordan ofrenes interesser ivaretas i tre latinamerikanske stater (avsluttet)

Prosjektet har som mål å utforske hvordan Peru, Guatemala and Chile jobber med å bygge opp igjen ofre (the issue of victim reparations).

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske presentasjonsside (Mending the past: A comparative study of victim reparations in three Latin American countries).

Publisert 12. nov. 2009 12:56 - Sist endret 5. aug. 2013 11:35