Den internasjonale straffedomstolen og konfliktløsning (avsluttet)

Hovedfokus i dette prosjektet er rollen den internasjonale straffedomstolen kan ha i konfliktløsningsprosesser i interne bevæpnede konflikter. Prosjektet ser på samspillet mellom straffedomstolens jurisdiksjon og staters ulike måter å håndtere pågående konflikter på. Colombia vil benyttes som case-studie.

Om prosjektet

Informasjon om prosjektet finnes på prosjektets engelske presentasjonsside (The International Criminal Court and conflict resolution).

Publisert 12. mai 2010 19:50 - Sist endret 26. mars 2013 11:07