English version of this page

Sustainable Market Actors for Responsible Trade

Prosjektet "Sustainable Market Actors for Responsible Trade" (SMART) er opptatt av en bærekraftig utvikling; miljømessig, sosialt og økonomisk, innenfor planetens tålegrenser. Hvorfor fortsetter vi, kunnskap til tross, i et ikke-bærekraftig spor, der mennesker utnyttes og selve eksistensgrunnlaget for våre samfunn undergraves?

Har dine tekstiler hatt en SMART ferd til Europa? Foto: UiO/Arnslett

Emneord: næringsliv, bærekraftig utvikling, sosiologi, leverandørkjeder, investorer, forbrukere, offentlige anskaffelser, systemteori, rettsteori, planetens tålegrenser, livssyklus, selskaper, økonomi, folkerett, EU-rett, juss, handel, internasjonal rett, investeringer
Publisert 1. mars 2016 20:00 - Sist endret 5. feb. 2018 13:36

Kontakt

Prosjektleder

Beate Sjåfjell

Administrativ koordinator

Eli Rudshagen

 


Les mer om SMART prosjektet på våre engelske nettsider.