English version of this page

Sustainable Market Actors for Responsible Trade (avsluttet)

SMART-prosjektet løp fra 2016 til 2020. Det er nå over, men arbeidet fortsetter i regi av Selskapsrettsgruppen. SMART analyserte hva som hindrer og hva som fremmer markedsaktørenes bidrag til bærekraft, definert som å sikre det sosiale fundamentet for menneskeheten, nå og i fremtiden, innenfor planetens tålegrenser. Vennligst se SMARTs nettside for mer informasjon om prosjektet.

Har dine tekstiler hatt en SMART ferd til Europa? Foto: UiO/Arnslett

Emneord: næringsliv, bærekraftig utvikling, planetens tålegrenser, livssyklus, leverandørkjeder, selskaper, investorer, forbrukere, offentlige anskaffelser, juss, økonomi, sosiologi, systemteori, rettsteori, investeringer, handel, internasjonal rett, folkerett, EU-rett
Publisert 1. mars 2016 20:00 - Sist endret 16. okt. 2020 09:53

Kontakt

Prosjektleder

Beate Sjåfjell

Administrativ koordinator

Linda Gulli

 


Les mer om SMART prosjektet på våre engelske nettsider.