English version of this page

Sustainable Market Actors for Responsible Trade

Prosjektet "Sustainable Market Actors for Responsible Trade" (SMART) er opptatt av en bærekraftig utvikling; miljømessig, sosialt og økonomisk, innenfor planetens tålegrenser. Hvorfor fortsetter vi, kunnskap til tross, i et ikke-bærekraftig spor, der mennesker utnyttes og selve eksistensgrunnlaget for våre samfunn undergraves?

Har dine tekstiler hatt en SMART ferd til Europa? Foto: UiO/Arnslett

Emneord: næringsliv, bærekraftig utvikling, planetens tålegrenser, livssyklus, leverandørkjeder, selskaper, investorer, forbrukere, offentlige anskaffelser, juss, økonomi, sosiologi, systemteori, rettsteori, investeringer, handel, internasjonal rett, folkerett, EU-rett
Publisert 1. mars 2016 20:00 - Sist endret 29. jan. 2019 14:22

Kontakt

Prosjektleder

Beate Sjåfjell

Administrativ koordinator

Linda Gulli

 


Les mer om SMART prosjektet på våre engelske nettsider.