Arbeidsrettslunsj

Temaet for faglunsjen er to nye høyesterettsdommer.

HR-2016-2286-A omhandler gyldigheten av oppsigelse av seniorpolitiske avtaler. To lærere hadde som seniorpolitisk tiltak fått redusert arbeidstiden til 80 %, men beholdt full lønn. Høyesterett kom til at det lå innenfor kommunens styringsrett som arbeidsgiver å avslutte ordningen.

Stipendiat Anette Grønnerød-Hemmingby presenterer dommen.

 

HR-2016-2346-A gjaldt spørsmålet om en forsker ved Universitetet i Oslo kunne kreve fortrinnsrett til stilling som førsteamanuensis. Dommen klargjør tolkningen av "annen passende stilling" i tjml § 13 nr. 1.

Postdoktor Marianne Jenum Hotvedt presenterer dommen.

 

Vi serverer kaffe, te og frukt. Velkommen!

Arrangør

Arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett
Publisert 2. des. 2016 22:07 - Sist endret 7. feb. 2020 14:14