Arbeidsrettsseminarene ved Institutt for privatrett

Arbeidsrettsseminarene er et felles forum for praktikere og akademikere. En seminarserie som kan ivareta løpende kontakt og samvirke mellom interesserte aktører i ulike posisjoner, vil være til det beste både for forskningen og for det praktiske rettsliv. Formålet med seminarene er å få en større faglig dybde og fordypning enn det som ellers er typisk for de fleste møteplasser i arbeidsrettsmiljøet. Det er dessuten et formål at seminarene kan gi grobunn for bidrag til faglitteraturen.

Arbeidsrettsseminarene skal være en rekke av seminarer, men ikke nødvendigvis over et felles tema for flere seminarer. Avviklingen følger ikke en bestemt tidsorden, og det enkelte seminar står tematisk sett på egne ben. Informasjon om kommende seminar(er) vil finnes på denne nettsiden og vil også gis gjennom skriv til interesserte.

Seminarene vil ha et format som sikter til å ivareta de formålene som er nevnt ovenfor. Diskusjonene i seminarene baseres på en tekst som er distribuert på forhånd og innlederens presentasjon bygget på teksten. Det skriftlige underlaget for et seminar distribueres ca. 14 dager før seminaret, og deltagerne forutsettes å ha satt seg inn i underlaget med tanke på diskusjon. For at materialet kan distribueres forut for seminaret, er det nødvendig med påmelding til det enkelte seminar. Lenke til påmelding finnes på siden for vedkommende seminar.

Tidligere

Tid og sted: 13. mai 2014 09:0012:00, Fagforbundet, Keysersgate 15.

Arbeidsrettsseminar med innledning av advokat Kari Bergeius Andersen, advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL), om "Konkurranseklausuler".

Seminaret er gratis.

Presentasjonen og paperet kan lastes ned her.

 

Tid og sted: 15. mai 2013 09:0012:00, NAV, Akersgata 64, 0180 Oslo

Arbeidsrettsseminar med innledning av advokat Bent Endresen, advokatfirmaet EBT, om "Aldersdiskriminering".

Kommentarer ved advokat Tron Dalheim, Arntzen de Besche.

Tid og sted: 14. juni 2012 09:0012:00, NAV, Akersgt 64

Arbeidsrettsseminar med innledning av advokat Tarjei Thorkildsen, BA-HR, om "Endring av tjenestepensjonsordninger - arbeidsrettslige aspekter".

Kommentarer ved advokat Pål Behrens, Finansforbundet.

Tid og sted: 12. jan. 2012 09:0012:00, Auditoriet, Bygdøy allé 2 (Hydro-bygget/Arntzen de Besches og Haavind Vislies bygg)

Det første seminaret i rekken av Arbeidsrettsseminarer holdes torsdag 12. januar 2012.