KongsbergKollokviet 2016

Arbeidsrettsgruppens årlige faggruppeseminar.

Kun for inviterte deltakere.

Program

09.00 - 09.15    Ankomst - kaffe/te

09.15 - 11.15    Tariffavtaler og EØS-rett

 • Nicolay Skarning, Kvale (25 min.)
 • Lornts Nagelhus, LO (25 min.)
  Pause
 • Eirik Østerud, Institutt for privatrett (25 min.)
 • Diskusjon (20 min.)

11.15 - 13.00    Arbeidstagermedvirkning

 • Erik Sjödin, Swedish Institute for Social Research, Stockholm (60 min.)
 • Kurt Weltzien, NHO (25 min.)
 • Diskusjon (20 min.)

13.00 - 14.00    Lunsj

14.00 - 15.00    Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 11 og retten til streik

 • Stein Evju, Institutt for privatrett (45 min.)
 • Diskusjon (15 min.)
  Pause

15.20 - 17.50 Konkurranseklausuler

 • Reinhold Fahlbeck, Juridiska fakulteten, Lund (60 min.)
 • Diskusjon (20 min.)
  Pause
 • Ida Berg-Johnsen, Institutt for privatrett, prosjektpresentasjon (30 min.)
 • Martin Jetlund, Schjødt, kommentar (20 min.)

17.50 - 18.00 Avslutning

 

Publisert 28. jan. 2016 10:31 - Sist endret 27. juni 2016 09:37