Aktuelle saker

Publisert 4. des. 2017 13:49

Professor Mads Andenæs har på vegne av finansmarkedsprosjektet avgitt en høringsuttalelse til Justisdepartementet. Den gjelder forslag til ny finansavtalelov som innebærer en revisjon av gjeldende finansavtalelov.