English version of this page

Internasjonal finansmarkedsregulering, institusjoner og effektivitet (avsluttet)

Om prosjektet

Grunnleggende begreper gjennomgår en fullstendig omdefinering som konsekvens av den finansielle krisen. Det gjelder også hva som er det optimale nivå for regelutvikling, tilsyn og annen myndighetsutøvelse. En samlet analyse av disse kompliserte institusjonelle spørsmålene er påtrengende nødvendig. Prosjektet skal bl.a. vurdere handlingsrom og optimale institusjonelle løsninger på norsk nivå. Dette inkluderer former for tilslutning til de europeiske løsningene, f eks de nye europeiske tilsynsorganene og i forhold til sentralbankens arbeid. Et spørsmål her er rollen til ESA (EFTA Surveillance Authority) og alternative assosieringsformer fra norsk side.

Mål

Hovedmålet er å analysere den nye finansielle arkitekturens virkemåte, og hvordan regelutvikling og håndhevelse vil virke sammen med håndteringen av kriser. Fokus er på den nye europeiske strukturen, men en dypere forståelse av forholdet til VTO/GATS på internasjonalt nivå, og virkningene for Norge på nasjonalt nivå, inngår som en viktig del.

Resultater

Prosjektet tar sikte på å plassere seg i den internasjonale forskningsfronten. Forskningsresultater vil bli fremlagt på internasjonale konferanser (utover de som organiseres som del i prosjektet).
Artikler vil bli publisert i vitenskapelig i anerkjente journaler og tidsskrifter (Nivå 1 og 2-tidsskrifter) gjennom hele prosjektperioden.

Bakgrunn

Prosjektet har stor samfunnsmessige relevans, vil gi kunnskapsbidrag til politikkutforming på finansmarkedsreguleringsfeltet og bidra til etterprøve følgene av politikken på området.  Presserende spørsmål er det nasjonale handlingsrommet, og formene for tilknytning til EU-institusjonene på finansmarkedsfeltet (gjennom ESA eller bilateral observatørstatus). Prosjektets regionale og globale perspektiver har tilsvarende anvendelser: Hva er det optimale, og ellers det praktisk mulige, nivået for regulering av finansmarkeder og -institusjoner.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Finansmarkedsfondet (administrert gjennom NFR). Finansmarkedsfondet finansierer forskning og allmennopplysning som gir bedre kunnskap om hvordan finansmarkedene fungerer og bidrar til økt etisk bevissthet.

 

Publisert 7. mars 2011 15:31 - Sist endret 7. juni 2019 11:42

Kontakt

Mads Andenæs
Prosjektleder
 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere