Seminar om Højesterets arbeidsformer

Højesteretsdommer Jan Schans Christensen  vil innlede om dansk Højesterets arbeidsformer. Han vil se på formen på dommer og Højesterets forhold til EMD og EU-domstolen.

 

Mads Andenæs har organisert en serie med seminarer om domstolenes arbeidsformer og formen på dommer hvor tidligere innledere omfatter høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen, Stefan Lindskog, ordförande i Högsta domstolen og også ved en tidligere anledning høyesterettsdommer Jan Schans Christensen som nå kommer tilbake for annen gang. Jan Schans Christensen og Stefan Lindskog er privatrettsjurister, med solid bakgrunn i rettsvitenskap og advokatpraksis. Seminarene arrangeres ved Institutt for privatrett og en av de fremtidige emnene som vil bli tatt opp er høyesterettsdommer i privatretten.

Et to dagers kollokvium i 2014 inngikk i en serie om “Principles of European Law” med dommere og professorer fra europeiske land og hadde tittelen: «The form of judgments and judicial reasoning».

Seminaret er åpent for alle interesserte. Merk påmelding!

Publisert 31. juli 2017 09:08 - Sist endret 28. juni 2019 10:14