Soliditet og stabilitet: de nye finanstilsynsstrukturene i EU og følgene for Norge

Finansmarkedsprosjektet i samarbeid med Europarettsforeningen ved Juridisk fakultet arrangerer seminar.

Hovedtemaer:
Ny tilsynsstruktur etter EU-reformen
Makroovervåkning av det finansielle system

Bidragsytere:
Professor Mads Andenæs (Finansmarkedsprosjektet UiO)
Avdelingsdirektør Erling G. Rikheim (Finansdepartementet)
Juridisk direktør Cecilie Ask (Finanstilsynet)
Juridisk fagdirektør Trond Søyland (FinansNorge)
Stipendiat Trude Myklebust (Finansmarkedsprosjektet UiO)
Førsteamanuensis Halvard Haukeland Fredriksen (UiB)
Direktør Amund Holmsen (Norges Bank)
Direktør Emil Steffensen (Finanstilsynet)
Professor Erling Selvig (Banklovkommisjonens leder)
Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Justisdepartementets Lovavdeling

 

Se program.

Dokumenter fra seminaret:

Erling G. Rikheim: Makroovervåking av det finansielle systemet
Erling G. Rikheim: Den nye europeiske tilsynsstrukturen og den norske tilpasningen

 

 

Publisert 30. sep. 2013 10:31 - Sist endret 12. des. 2013 15:44