Styresamtykke til aksjeerverv etter Høyesteretts dom i Stangeskovene HR-2013-00508-A

Seminar i Finansmarkedsprosjektet. Styrets nektelse av samtykke til overdragelser av aksjer er ofte omstridt i praksis. Høyesteretts dom i Stangeskovene reiser spørsmål om det er en rettsutvikling der styrets nektelse og begrunnelsen for den blir gjenstand for mer intens prøvelse fra domstolenes side. Gudmund Knudsen, Anders Ryssdal og Asle Aarbakke har spilt sentrale roller i sakene om samtykkenektelse.

Dette er det første av tre seminarer som starter en "Seminarrekke om selskapsrett og marked". Det første seminaret fokuserer på det selskapsrettslige; det andre på forholdet til det børsrettslige; og det tredje på EU-rettens innflytelse. Seminarserien inngår i aktivitetene til Finansmarkedsprosjektet på Privatretten, http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/financial-market-regulation/index.html

Publisert 17. okt. 2013 11:02 - Sist endret 17. okt. 2013 11:02